Tuyển sinh sau đại học - Thạc sỹ 4+1 ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

I. GIỚI THIỆU NGÀNH: 

Thạc sĩ 4+1 ngành Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa đào tạo nhân lực có kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở tốt; có khả năng tư duy sáng tạo độc lập để giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Điều khiển và tự động hóa; đủ kỹ năng giải quyết những yêu cầu thực tiễn về thực hành và thiết kế hệ tự động; đồng thời vững phương pháp nghiên cứu để tiếp tục phát triển chuyên môn, kết hợp với kỹ năng làm việc nhóm và làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế.

Chương trình Thạc sĩ 4+1 ngành Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa được thiết kế đáp ứng và thỏa mãn đồng thời 2 mục tiêu trọng yếu: Tiết giảm thời gian học Cao học chỉ còn 1 năm; Bảo đảm khối lượng kiến thức tích lũy theo đúng chương trình khung của chương trình đào tạo bậc Cao học đã được phê duyệt.

II. Đối tượng tham gia chương trình 4+1: 

- Sinh viên TDTU học bồi dưỡng 02 học phần chung (không có điều kiện ràng buộc về kết quả học tập): Triết học Mac-Lenin (3 tín chỉ),  Phương pháp nghiên cứu khoa học (2 tín chỉ)

- Sinh viên TDTU năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ (chuyên ngành đúng/phù hợp) được phép học bồi dưỡng tối các học phần chuyên ngành sau đại học.

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG CAO HỌC VÀ ĐẠI HỌC 

Đây là một trong những sự khác biệt của chương trình 4+1. Sinh viên tham gia chương trình được xem xét các môn học tương đương theo danh mục đã được ban hành, cụ thể: sinh viên chọn học những học phần trong chương trình SĐH để học trước sẽ được miễn các học phần tương ứng trong chương trình Đại học. Việc này giúp rút ngắn thời hạn đào tạo và chi phí học tập của học viên, sinh viên. 

STT

Tên môn học đại học

Mã học phần

Số TC

Tên học phần tương cao học đương/thay thế

Mã học phần tương đương/ thay thế

Số TC

 
 

1

Xử lý số tín hiệu

402070

3

Xử lý tín hiệu số nâng cao

EE702150

3

 

2

Xử lý ảnh số

402084

2

Xử lý ảnh số nâng cao

IT701020

3

 

3

Kỹ thuật điều khiển thông minh

403049

2

Điều khiển thông minh

EE703040

3

 

4

Kỹ thuật robot

403050

2

Động lực học và điều khiển robot

EE703060

3

 

5

Điều khiển quá trình

403047

3

Tự động hóa điều khiển quá trình

EE703080

3

 

6

Truyền động điện

401072

3

Tự động điều khiển truyền động điện

EE703110

3

 

7

Năng lượng tái tạo

401076

2

Năng lượng tái tạo và ứng dụng

EE701030

3

 

8

Điện tử công suất

403037

3

Điện tử công suất nâng cao và ứng dụng

EE703100

3

 

  • Đăng ký các học phần chuyên môn theo TKB HK cao học tại website: https://grad.tdtu.edu.vn/index.php/dao-tao/thoi-khoa-bieu
  • Đợt đăng ký: đầu mỗi học kỳ SV xem môn học trên TKB để đăng ký vào đơn hoặc nhờ Khoa hoặc phòng Sau đại học tưvấn.
  • Được hưởng chính sách học bổng sau đại học (SV loại giỏi giảm 50% học phí; loại khá giảm 30%; còn lại 25%).
  • Được xét tương đương môn và chuyển điểm học phần cao học cho một số môn học bậc đại học.

III. CHUẨN ĐẦU RA:

- Hiểu và xác định được vấn đề trọng tâm cần giải quyết trong nghiên cứu khoa học; biết cách chọn lựa phương pháp và giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề; biết cách triển khai và điều chỉnh giải pháp trong quá trình ứng dụng thực tiễn.

- Có kiến thức cơ sở ngành nâng cao như lý thuyết điều khiển tự động, tự động trong sản xuất, nhận dạng hệ thống, thiết kế và điều khiển robot.

- Có kiến thức chuyên sâu nhằm phát hiện và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kỹ thuật điều khiển và tự động hóa một cách sáng tạo, ví dụ như: PLC, SCADA, tiêu chuẩn truyền thông công nghiệp dựa vào hệ thống, hệ thống điều khiển và thiết bị công nghiệp, ...vv.

- Có khả năng tìm kỹ thuật và công nghệ mới để đưa ra các giải pháp mới trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM:

- Chuyên gia tư vấn, quản lý và lãnh đạo tại các công ty/doanh nghiệp trong và ngoài nước; 

- Khởi nghiệp và/hoặc tạo dựng thương hiệu riêng cho bản thân; 

- Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu.

- Có thể tiếp tục học lên các chương trình đào tạo tiến sĩ trong và ngoài nước;

- Có khả năng tham gia các nhóm nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; 

- Có thể công bố kết quả nghiên cứu hoặc sản phẩm ứng dụng trên các tạp chí và hội thảo chuyên ngành.

V. HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

- Robot: nghiên cứu ứng dụng robot trong lĩnh vực công nghiệp, y tế, giải trí, cứu hộ…

- Trí tuệ nhân tạo: nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công nghiệp, nông nghiệp, thực phẩm, y tế, …

- Mạng truyền thông công nghiệp: hệ thống sản xuất linh hoạt, hệ thống sản xuất tích hợp máy tính, hệ thống sản xuất theo module

- Điện tử công suất và truyền động điện: kỹ thuật điều rộng xung, chỉnh lưu đa xung và nghịch lưu đa bậc, hệ thống phát điện phân tán, truyền năng lượng không dây, biến áp bán dẫn, truyền tải điện một chiều cao áp, các phương pháp điều khiển hiện đại, các bộ quan sát, nhận dạng tham số cho động cơ (PMSM, IM, …), tiết kiệm năng lượng

- Năng lượng tái tạo: điều khiển/giám sát hệ thống pin mặt trời, hệ thống turbine gió…

- Xử lý hình ảnh và video / thị giác máy tính: phát triển thuật toán xử lý tín hiệu cho tốc độ, hình ảnh, tín hiệu video, đặc biệt là phát triển ứng dụng IoT.

-  Lý thuyết điều khiển hiện đại:

- Đo lường: các ứng dụng trong công nghệ bán dẫn, cơ khí chính xác, y sinh, thực phẩm…

- Cơ điện tử: xe tự hành, máy công cụ tự thích nghi, điều khiển số cho động cơ đốt trong, vòng bi từ…

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1. Phòng Sau đại học (Phòng A305)

Web: http://grad.tdtu.edu.vn/

Email: sdh@tdtu.edu.vn

FB: https://www.facebook.com/sgs.tdtu/

ĐT: 028-3775-5059

2. Khoa Chuyên môn (Phòng C117)

Thầy TS. Trần Đức Anh Minh

Email: tranducanhminh@tdtu.edu.vn

Phone: (+84)0902814085