Khoa học-công nghệ

Nghiên cứu khoa học là một trong những điểm phát triển mạnh của Khoa Điện – Điện tử. Năm 2009, Khoa Điện – Điện Tử là Khoa đầu tiên của Trường tổ chức một hội nghị khoa học, thu hút được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước và quốc tế. Tới nay Khoa đã tổ chức và đồng tổ chức thành công 7 lần hội nghị khoa học quốc tế International Conference on Advanced Engineering – Theory and Applications (gọi tắt là AETA) tại TDTU, TpHCM, Việt Nam (2013, 2015, 2017, 2022), ĐH Quốc gia Pukyong, Busan, Hàn Quốc (2016), ĐH Kỹ thuật Ostrava, Ostrava, CH Séc (2018) và ĐH Thống nhất và hợp tác Quốc gia, Bogota, Colombia (2019). Kỉ yếu của hội nghị AETA không chỉ được xuất bản toàn cầu bởi Springer mà còn được xếp hạng trên các hệ thống xếp hạng các tạp chí khoa học quốc tế như ISI Proceedings, EI-Compendex, SCOPUS, MetaPress và Springerlink databases.

Bên cạnh việc tổ chức các hội nghị khoa học quốc tế, Khoa đã nhanh chóng đáp ứng nhu cầu phát triển chung và đóng góp nhiều công bố quốc tế, bao gồm nhiều bài báo trên các tạp chí ISI. Mỗi năm, Khoa đóng góp hơn 100 công bố quốc tế trên các hội thảo và tạp chí uy tín, trong đó có công trình nằm trong top 5 các tạp chí ISI có chỉ số cao nhất trong ngành. Khoa cũng có 2 bằng sáng chế USPTO (Hoa Kỳ) và thực hiện nhiều dự án chuyển giao công nghệ. Trong năm 2021, Khoa có 2 giảng viên được xếp hạng trong số 2% các nhà khoa học toàn cầu (theo trích dẫn).

Hiện nay, Khoa có 4 nhóm nghiên cứu:

  • Nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (Modeling Evolutionary Algorithms Simulation and Artificial Intelligence - MERLIN)
  • Nhóm nghiên cứu tối ưu hóa hệ thống điện (Power System Optimization – PSO)
  • Nhóm nghiên cứu thông tin vô tuyến (Wireless Communications – WiCOM)
  • Nhóm nghiên cứu Thông tin và xử lý tín hiệu (Communication and Signal processing - COMSIG)

Các thành tích nổi bật về khoa học công nghệ:

  • Hơn 1000 công bố quốc tế, trong đó hơn 500 bài tạp chí ISI (tính đến tháng 8/2023).
  • 02 Bằng sáng chế được công nhận bởi Hoa Kỳ (USPTO)
  • 01 đề tài cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (FOSTECT) thuộc Đại học Tôn Đức Thắng; 01 đề tài cho Sở khoa học-công nghệ TPHCM; 02 đề tài chuyển giao công nghệ trong công nghiệp, 01 đề tài cho sở KH-CN tỉnh Bình Thuận, 1 đề tài Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED)
  • Tổ chức 9 hội thảo quốc tế, trong đó hội thảo AETA đã tổ chức 7 lần.