Tin tức-Sự kiện

Ngày 13/01/2020
Tại các buổi đối thoại, đại diện Lãnh đạo Khoa đã phổ biến với sinh viên một số nội dung đáng chú ý như việc thực hiện đúng nội quy của nhà trường, trao đổi với sinh viên những điểm cần lưu ý ở học kỳ mới, việc học tiếng Anh ở đại học, việc đăng ký môn học, không gian lận trong thi cử và chương trình học đại học và sau đại học theo chương trình 4+1.
Ngày 12/01/2020
Buổi giao lưu nhằm trao đổi kiến thức chuyên môn, tìm hiểu nền văn hóa giữa hai bên và các vấn đề học thuật trong lĩnh vực Điện – Điện tử và đây cũng là cơ hội gặp gỡ và giao lưu giữa sinh viên Việt Nam với sinh viên quốc tế, tăng cường hiểu văn hóa, con người; giúp sinh viên có hành trang cần thiết để trở thành công dân toàn cầu trong tương lai.
Ngày 9/01/2020
Khoa Điện - Điện tử, Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức buổi hội thảo về hệ thống xử lí ảnh kỹ thuật số trên nền tảng di động. Đề tài trên được trình bày bởi hai sinh viên đến từ Hà Lan là Kenrick Stadt và Jan Dirk Stulp.