Tin tức

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng phần mềm AutoCAD trong lĩnh vực thiết kế điện công trình
Qua buổi hội thảo, các bạn sinh viên hiểu rõ được những kiến thức có thể ứng dụng của phần mềm AutoCAD trong lĩnh vực thiết kế điện công trình. Đồng thời kích thích sự sáng tạo cũng như khơi gợi đam mê của các bạn sinh viên thông qua việc áp dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.
Buổi hội thảo với công ty Techtronic Industries Việt Nam
Trong buổi hội thảo, Công ty Techtronic Industries Việt Nam đã giới thiệu các thiết bị nổi bật với các giảng viên và các bạn sinh viên. Tại đây, các bạn sinh viên được tiếp xúc nhiều hơn với các thiết bị, dụng cụ cầm tay và thiết bị chuyên dụng trong ứng dụng thực tế.

Hình ảnh hoạt động

Video