Nhóm nghiên cứu truyền thông không dây (WiCOM)

1. Giới thiệu:

Nhóm nghiên cứu viễn thông không dây (WICOM) là một nhóm nghiên cứu được cấp kinh phí và tài trợ bởi trường Đại học Tôn Đức Thắng và trực thuộc khoa Điện-Điện tử. Mục tiêu của nhóm WICOM là đưa ra các giải pháp nghiên cứu để triển khai hệ thống mạng 5G trong những năm 2020 đến 2030. Điều này có thể hoàn thành được bằng cách tái sử dụng không gian dựa trên việc triển khai các cell nhỏ. Một vài giải pháp khác sẽ được đề xuất nhằm để tăng dung lượng dựa trên việc sử dụng băng thông, vùng bao phủ lớn hơn và truyền thông tin bằng nhiều anten.

2. Nhiệm vụ và tầm nhìn

Mạng truyền thông không dây cho phép tương tác giữa người dùng các loại thiết bị khác nhau, di động hoặc cố định và chúng là nền tảng của Internet. Nhiệm vụ của nhóm WiCOM là tiến hành nghiên cứu trên toàn thế giới, đào tạo sinh viên tốt nghiệp tạo ra công nghệ mới. Là một tiền thân trong lĩnh vực của mình, WiCOM sẽ trở thành một nhóm nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt, WiCOM đặt mục tiêu phát triển và áp dụng các mô hình hệ thống mới trong lĩnh vực truyền thông không dây. Liên quan đến các nhóm nghiên cứu trong các trường đại học chất lượng cao khác, WiCOM nhằm mục đích tạo ra các sản phẩm được đánh giá ngang hàng cao nhất.

3. Những chủ đề nghiên cứu:

Thu thập năng lượng trong mạng truyền thông hợp tác

Truyền thông tin và công suất đồng thời trong mạng truyền thông nhận thức

Giao tiếp thiết bị-thiết bị

Công nghệ Massive MiMo

Lý thuyết về những kĩ thuật truy cập vô tuyến (RAT):SCMA/NOMA/GFDM/FBMC

4. Thành viên nhóm hiện tại:

Anh-Phuong.png

 

Tiến sĩ Trần Thanh Phương

Trưởng nhóm nghiên cứu WICOM

Giảng viên tại trường Đại học Tôn Đức Thắng

Lĩnh vực nghiên cứu: truyền thông không dây, lý thuyết thông tin, xử lý số tín hiệu, mạng hợp tác, tối ưu trong truyền thông.

Anh Tam

Tiến sĩ Nguyễn Kiều Tam

Thành viên nhóm nghiên cứu WICOM

Lĩnh vực nghiên cứu: truyền thông không dây trong mạng 5G, thu thập năng lượng, biểu diễn bảo mật lớp vật lý cho mạng truyền thông nhận thức.

hưng

 

Tiến sỹ Hà Duy Hưng

Thành viên nhóm nghiên cứu WICOM

               Lĩnh vực nghiên cứu: bảo mật lớp vật lý, truyền thông mạng 5G, thu thập năng lượng.

5. Công bố mới (trong danh mục ISI và Scopus)

 1. Do D.-T., Nguyen H.-S., A tractable approach to analyzing the energy-aware two-way relaying networks in the presence of co-channel interference, Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking, Vol.2016, Issue 1, 2016.
 2. Nguyen H.-S., Bui A.-H., Do D.-T., Voznak M., Imperfect channel state information of AF and DF energy harvesting cooperative networks, China Communications, Vol.13, Issue 10, pp11-19, 2016.
 3. Nguyen T.N., Do D.-T., Tran P.T., Voznak M., Time switching for wireless communications with full-duplex relaying in imperfect CSI condition, KSII Transactions on Internet and Information Systems, Vol.10, Issue 9, pp 4223-4239, 2016.
 4. Nguyen H.-S., Do D.-T., Voznak M., Two-way relaying networks in green communications for 5G: Optimal throughput and tradeoff between relay distance on power splitting-based and time switching-based relaying SWIPT, AEU - International Journal of Electronics and Communications, Vol.70, Issue 12, pp 1637-1644, 2016.
 5. Luan N.T., Do D.-T., A new look at AF two-way relaying networks: energy harvesting architecture and impact of co-channel interference, Annales des Telecommunications/Annals of Telecommunications, pp 1-10, 2017.
 6. Xinh N.X., Do D.-T., An adaptive-harvest-then-transmit protocol for wireless powered communications: Multiple antennas system and performance analysis, KSII Transactions on Internet and Information Systems, Vol.11, Issue 4, pp 1889-1910, 2017.
 7. Nguyen K.-T., Do D.-T., Voznak M., An optimal analysis in wireless powered full-duplex relaying network, Radioengineering, Vol.26, Issue 1, pp369-375, 2017.
 8. Xuan-Xinh Nguyen and Dinh-Thuan Do, Bidirectional Communication in Full Duplex Wireless-Powered Relaying Networks: Time-Switching Protocol and Performance Analysis, Wireless Personal Communications, 2017.
 9. Nam P.M., Do D.-T., Tung N.T., Tin P.T., Energy harvesting assisted cognitive radio: random location-based transceivers scheme and performance analysis, Telecommunication Systems, pp 1-10, 2017.
 10. Nguyen T.N., Duy T.T., Luu G.-T., Tran P.T., Voznak M., Energy harvesting-based spectrum access with incremental cooperation, relay selection and hardware noises, Radioengineering, Vol.26, Issue 1, pp 240-250, 2017.
 11. Hoang-Sy Nguyen, Dinh-Thuan Do, Thanh-Sang Nguyen & Miroslav Voznak, Exploiting hybrid time switching-based and power splitting-based relaying protocol in wireless powered communication networks with outdated channel state information, Automatika, 2017.
 12. Nguyen X.-X., Do D.-T., Maximum harvested energy policy in full-duplex relaying networks with SWIPT, International Journal of Communication Systems, 2017.
 13. Nguyen T.N., Tran P.T., Hoang H.-G., Nguyen H.-S., Voznak M., On the performance of decode-and-forward half-duplex relaying with time switching based energy harvesting in the condition of hardware impairment, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol.538 AISC, pp 421-430, 2017.
 14. Nguyen T.N., Tran P.T., Nguyen H.-S., Do D.-T., Voznak M., On the performance of a wireless powered communication system using a helping relay, Radioengineering, Vol.26, Issue 3, pp 860-868, 2017.
 15. Xuan-Xinh Nguyen and Dinh-Thuan Do, Optimal power allocation and throughput performance of full-duplex DF relaying networks with wireless power transfer-aware channel, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2017.
 16. Nguyen H.-S., Voznak M., Nguyen M.-T., Sevcik L., Performance analysis with wireless power transfer constraint policies in full-duplex relaying networks, Elektronika ir Elektrotechnika, Vol.23, Issue 4, pp70-76, 2017.
 17. Phu T.T., Dang T.H., Tran T.D., Voznak M., Security-reliability analysis of noma-based multi-hop relay networks in presence of an active eavesdropper with imperfect eavesdropping CSI, Advances in Electrical and Electronic Engineering, Vol.15, Special Issue, pp 591-597, 2017. 
 18. Nguyen H.-S., Do D.-T., Bui A.-H., Voznak M., Self-Powered Wireless Two-Way Relaying Networks: Model and Throughput Performance with Three Practical Schemes,Wireless Personal Communications, pp1-19, 2017.
 19. Nguyen H.-S., Nguyen T.-S., Voznak M., Successful transmission probability of cognitive device-to-device communications underlaying cellular networks in the presence of hardware impairments, Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking, Vol.2017, Issue 1, 2017.
 20. Do D.-T., Nguyen H.-S., Voznak M., Nguyen T.-S., Wireless powered relaying networks under imperfect channel state information: System performance and optimal policy for instantaneous rate, Radioengineering, Vol.26, Issue 3, pp 869-877, 2017. 
 21. Phu Tran Tin, T.H.Q.Minh, Tan N.Nguyen and Miroslav Voznak, System Performance Analysis of Half-Duplex Relay Network over Rician fading channel, Telkomnika, Vol.16, Issue 1, pp189-199, 2018.
 22. Tan N. Nguyen, T.H.Q.Minh, Phuong T. Tran and Miroslav Voznak, Adaptive Energy Harvesting Relaying Protocol for Two-Way Half Duplex System Network over Rician Fading Channels, Wireless Communications and Mobile Computing,Vol. 2018, 2018. 
 23. Miroslav Voznak, Tran Hoang Quang Minh, Tan N. Nguyen, The System Performance of Half-Duplex Relay
 24. Network under Effect of Interference Noise, Journal of advanced engineering and computation, Vol. 2, Issue 1, pp 18-29, 2018.
 25. Tan N. Nguyen, Phuong T. Tran, Tran Hoang Quang Minh, Miroslav Voznak, Lukas Sevcik, Two-Way Half Duplex Decode and Forward Relaying Network with Hardware Impairment over Rician Fading Channel: System Performance Analysis, Elektronika ir Elektrotechnika, Vol.24, Issue 2, pp 74-78, 2018.
 26. Hoang-Sy Nguyen, Thanh-Sang Nguyen, Minh-Tung Nguyen, Miroslav Voznak, Optimal Time Switching-Based Policies for Efficient Transmit Power in Wireless Energy Harvesting Small Cell Cognitive Relaying Networks, Wireless Personal Communications, Vol.99, Issue 4, pp 1605-1624, 2018.
 27. Hoang-Sy Nguyen, Thanh-Sang Nguyen, Viet-Tri Vo, MiroslavVoznak, Hybrid full-duplex/half-duplex relay selection scheme with optimal power under individual power constraints and energy harvesting, Computer Communications, Vol.124, pp 31-44, 2018. 
 28. Tu, Lam-Thanh, Phan, Van-Duc, Nguyen, Tan N., Tran, Phuong T., Duy, Tran Trung, Nguyen, Quang-Sang, Nguyen, Nhat-Tien, Voznak, Miroslav, ”Performance Analysis of Multihop Full-Duplex NOMA Systems with Imperfect Interference Cancellation and Near-Field Path-Loss”, Sensors, vol. 23, no. 1, Art. No. 524, 2023.
 29. Tu, Lam-Thanh, Nguyen, Tan N., Tran, Phuong T., Duy, Tran Trung, Nguyen, Quang-Sang, ”Performance Statistics of Broadcasting Networks With Receiver Diversity And Fountain Codes”, Journal of Information And Telecommunication, 2023. (ESCI).
 30. Nguyen, Ba Cao, Pham, Trung Q., Thang, Nguyen Nhu, Hoang, Tran Manh, Tran, Phuong T., ”Improving the Performance of Wireless Half-Duplex and Full-Duplex Relaying Networks with Intelligent Reflecting Surface”, Journal of The Franklin Institute, vol. 360, no. 4, pp. 3095-3118, 2023. (SCIE).
 31. That, Phung Ton, Ha, Duy-Hung, Nguyen, Hong-Nhu, ”Secrecy Capacity Analysis of Bi-Static Backscatter Communication Systems”, Bulletin Of Electrical Engineering And Informatics, vol. 11, no. 6, pp. 3353-3360, 2022. (Scopus).
 32. Nguyen, Ba Cao, Manh Hoang, Tran, Le, Anh-Tu, Nguyen, Van Duan, Tran, Phuong T., ”Performance Analysis of Intelligent Reflecting Surface Aided Full-Duplex Amplify-And-Forward Relay Networks”, International Journal Of Communication Systems, vol. 35, no. 10, Art. No. e5172, 2022. (SCIE)
 33. Pham, Quan K., Vo, Truong V., Tran, Phuong T., ”On the Implementation of a Low-Cost Mind-Voice-And-Gesture-Controlled Humanoid Robotic Arm Using Leap Motion and Neurosky Sensor”, Journal of Electrical Engineering and Technology, vol. 17, no. 1, pp. 665-683, 2022. (SCIE).
 34. Nam, Pham Minh, Nguyen, Thanh-Long, Hung, Ha Duy, Duy, Tran Trung, Binh, Nguyen Thanh, Nhat, Nguyen Luong, ”Throughput Analysis of Power Beacon-Aided Multi-Hop MIMO Relaying Networks Employing NOMA And TAS/SC”, Telkomnika (Telecommunication Computing Electronics And Control), vol. 20, no. 4, pp. 731-739, 2022. (Scopus).
 35. Hoang, Tran Manh, Thang, Nguyen Nhu, Nguyen, Ba Cao, Tran, Phuong T., ”Enhancing the Performance of Downlink NOMA Relaying Networks by RF Energy Harvesting and Data Buffering at Relay”, Wireless Networks, vol. 28, no. 5, pp. 1857-1877, 2022. (SCIE)
 36. Nguyen, Tan N., Duy, Tran Trung, Tran, Phuong T., Voznak, Miroslav, Li, Xingwang, Poor, H. Vincent, ”Partial and Full Relay Selection Algorithms for AF Multi-Relay Full-Duplex Networks with Self-Energy Recycling in Non-Identically Distributed Fading Channels”, IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 71, no. 6, pp. 6173-6188, 2022. (SCIE)
 37. Tu, Lam-Thanh, Nguyen, Tan N., Duy, Tran Trung, Tran, Phuong T., Voznak, Miroslav, Aravanis, Alexis I., ”Broadcasting in Cognitive Radio Networks: A Fountain Codes Approach”, IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 71, no. 10, pp. 11289-11294, 2022. (SCIE)