Nhóm nghiên cứu tối ưu hoá hệ thống điện (PSO)

1. Giới thiệu

Nhóm nghiên cứu tối ưu hóa hệ thống điện (PSO) được thành lập năm 2015 bởi trường đại học Tôn Đức Thắng. Nhóm tập trung vào các thuật toán tối ưu, các giải thuật điều khiển, thông minh để vân hành tối ưu hệ thống điện và điều khiển động cơ.

2. Sứ mệnh

Nhóm chịu trách nhiệm công bố các bài báo trên các tập chí uy tín có chỉ số ISI. Ngoài ra, nhóm cũng trực thuộc khoa Điện-Điện Tử của trường đại học Tôn Đức Thắng và nhóm có nhiệm vụ đẩy mạnh sự phát triển khoa học của khoa, đào tạo nghiên cứu viên có chất lượng cho khoa và trường.

3. Hướng nghiên cứu

• Áp dụng các giải thuật tối ưu cho các bài toán tối ưu hệ thống điện

• Quang học

• Điều khiển thông minh, điều khiển robot

• Điều khiển trượt

4. Thành viên

Anh-Thang.png

 

TS. Nguyễn Trung Thắng

Trưởng nhóm tính toán tối ưu hóa hệ thống điện

Lĩnh vực nghiên cứu: Các thuật toán tối ưu, Vận hành tối ưu hệ thống điện, năng lượng tái tạo

Anh-QuocAnh.png

 

TS. Nguyễn Đoàn Quốc Anh

Thành viên nhóm tính toán tối ưu hóa hệ thống điện

Lĩnh vực nghiên cứu: Quang học, Kỹ thuật điện-điện tử

Anh-Bach.png

 

TS. Đinh Hoàng Bách

Thành viên nhóm tính toán tối ưu hóa hệ thống điện

Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật điện-điện tử, tối ưu hệ thống điện
Anh-Trang.png

TS. Nguyễn Công Tráng

Thành viên nhóm tính toán tối ưu hóa hệ thống điện

Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật điện-điện tử, điều khiển trượt
Anh Ly

ThS. Nguyễn Hữu Lý

Thành viên nhóm tính toán tối ưu hóa hệ thống điện

Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật điện-điện tử, điều khiển trượt
Anh Cuong

TS. Trần Đình Cương

Thành viên nhóm tính toán tối ưu hóa hệ thống điện

Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật điện-điện tử, điều khiển trượt

5. Công bố mới (trong danh mục ISI và Scopus)

4. T.T. Nguyen, D.N. Vo; Improved Particle Swarm Optimization for Combined Heat and Power Economic Dispatch; Scientia Iranica, Vol. 23 (2016), pp. 1318 - 1334 (ISI).

3. Nguyen Doan Quoc Anh, Hsiao-Yi Lee; Improving the angular color uniformity and the lumen output for multi-chip white LED lamps by green CE0.67 Tb0.33 MgAl11 O19:Ce, Tb phosphor; Journal of the Chinese Institute of Engineers, Vol. 39 (2016), pp. 871-875 (ISI).

2. Thang Trung Nguyen, Dieu Ngoc Vo, Bach Hoang Dinh; Cuckoo search algorithm for combined heat and power economic dispatch; International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 81 (2016), pp. 204-214 (ISI).

1. Thang Trung Nguyen, Dieu Ngoc Vo; The application of one rank cuckoo search algorithm for solving economic load dispatch problems; Applied Soft Computing, Vol. 37 (2015), pp. 763-773 (ISI).