Nhóm nghiên cứu mô hình hoá thuật toán tiến hoá, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN)

1. Giới thiệu

Nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN) được thành lập năm 2013 nhận tài trợ từ Đại học Tôn Đức Thắng. Mục tiêu nghiên cứu của nhóm MERLIN là tập trung vào các hệ thống phức tạp và tính toán phi truyền thống.

2. Sứ mệnh và tầm nhìn

Hoạt động nghiên cứu của nhóm MERLIN bao gồm các nghiên cứu cơ bản như (cải tiến các thuật toán tiến hóa, phát triển các thuật toán tiến hóa mới và kết hợp các thuật toán tiến hóa với trí thông minh nhân tạo) và các nghiên cứu ứng dụng như (áp dụng các thuật toán tiến hóa và trí thông minh nhân tạo cho điều khiển tối ưu, điều khiển ổn định hệ thống điện, điều khiển ổn định tần số tải, điều khiển Robot).

3. Hướng nghiên cứu chính

Nhóm MERLIN tập trung vào các giải thuật tính toán phi truyền thống, lý thuyết Chaos, điều khiển trượt, điều khiển thích nghi, mô phỏng, nhận dạng và điều khiển các hệ thống phức hợp.

4. Thành viên

MERLIN Ivan Zelinka

GS . Ivan Zelinka

Vị trí: 

 • Trưởng nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN), Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam. 
 • Giáo sư Trường Đại học Kỹ thuật Ostrava, Czech

Lĩnh vực nghiên cứu: Các thuật toán sinh học, tính toán mềm, virus máy tính và bảo mật máy tính, hệ thống phức tạp.

Editor của các tạp chí sau:

 • Emergence, Complexity and Computation
 • International Journal of Automation and Computing (Springer)
 • Security Revue
 • Saint Petersburg State University Studies in Mathematics
MERLIN Tran Trong Dao

TS. Trần Trọng Đạo

Vị trí:

 • Thành viên nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN) Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • Phó Hiệu Trưởng Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu: Các thuật toán sinh học, tính toán mềm, virus máy tính và bảo mật máy tính, hệ thống phức tạp.

MERLIN Vo Hoang Duy

TS. Võ Hoàng Duy

Vị trí:

 • Thành viên nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN) Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • Phó Hiệu Trưởng Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu: Điều khiển thích nghi, điều khiển bền vững, điều khiển trượt

MERLIN Pandian Vasant

GS. Pandian Vasant

Vị trí:

 • Thành viên nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN) Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • Giáo sư Trường Đại học Teknologi PETRONAS, Malaysia

Lĩnh vực nghiên cứu: Tính toán mềm, tối ưu, các ứng dụng thực tế dùng các giải thuật tiến hóa.

Editor của các tạp chí sau:

 • International Journal of Computing and Optimization
 • Industrial Engineering & Management
 • International Journal of Swarm Intelligence and Evolutionary Computation
 • International Journal of Energy Optimization & Engineering
MERLIN Huynh Van Van

TS . Huỳnh Văn Vạn

Vị trí:

 • Thành viên nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN) Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • Giảng viên Khoa Điện-Điện Tử, Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu: Điều khiển thích nghi, điều khiển bền vững, điều khiển trượt, ổn định hệ thống điện, ổn định tần số tải.

MERLIN Nguyen Quang Thanh

Kỹ sư. Nguyễn Thành Quang

Vị trí:

 • Thành viên nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN) Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • Giảng viên Khoa Điện-Điện Tử, Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
Lĩnh vực nghiên cứu: Điều khiển thích nghi, điều khiển bền vững, điều khiển trượt, ổn định hệ thống điện, ổn định tần số tải
tran-quoc-hoan.png

TS. Trần Quốc Hoàn

Vị trí:

 • Thành viên nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN), Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • Giảng viên Đại học Trần Đại Nghĩa, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu: Điện tử công suất, nghịch lưu, biến tần, kỹ thuật điều chế độ rộng xung.

pham-viet-thanh.png

TS. Phạm Việt Thành

Vị trí:

 • Thành viên nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN), Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • Giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt nam
Lĩnh vực nghiên cứu: Các hệ thống phi tuyến, điều khiển và đồng bộ, các hệ thống thông tin và bảo mật.

5. Công bố khoa học (trong danh mục ISI và Scopus)

6. Pandian Vasant, Utku Kose, Junzo Watada (2017); Metaheuristic Techniques in Enhancing the Efficiency and Performance of Thermo-Electric Cooling Devices; Energies, Vol. 10 (11), Article number 1703 (ISI).

5. Xiong Wang, Akif Akgul, Serdar Cicek, Viet-Thanh Pham, Duy Vo Hoang (2017); A Chaotic System with Two Stable Equilibrium Points: Dynamics, Circuit Realization and Communication Application; International Journal of Bifurcation and Chaos, Vol. 27 (8), Article number 1750130 (ISI).

4. Ivan Zelinka (2016); Evolutionary identification of hidden chaotic attractors; Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 50, pp. 159–167 (ISI).

3. Ivan Zelinka (2015); A survey on evolutionary algorithms dynamics and its complexity – Mutual relations, past, present and future; Swarm and Evolutionary Computation, Vol. 25, pp. 2–14 (ISI).

2. Ivan Zelinka, Jouni Lampinen, Roman Senkerik, Michal Pluhacek (2015); Investigation on evolutionary algorithms powered by nonrandom processes; Soft Computing (2015), DOI 10.1007/s00500-015-1689-2 (ISI).

1. Ivan Zelinka, Jakub Stonawski, Petr Saloun (2015); Face recognition element as a supported tool for new contact suggestions in the social networks; Advances in Electrical and Electronic Engineering (Scopus).