Nhóm nghiên cứu mô hình hoá thuật toán tiến hoá, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN)

1. Giới thiệu

Nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN) được thành lập năm 2013 nhận tài trợ từ Đại học Tôn Đức Thắng. Mục tiêu nghiên cứu của nhóm MERLIN là tập trung vào các hệ thống phức tạp và tính toán phi truyền thống.

2. Sứ mệnh và tầm nhìn

Hoạt động nghiên cứu của nhóm MERLIN bao gồm các nghiên cứu cơ bản như (cải tiến các thuật toán tiến hóa, phát triển các thuật toán tiến hóa mới và kết hợp các thuật toán tiến hóa với trí thông minh nhân tạo) và các nghiên cứu ứng dụng như (áp dụng các thuật toán tiến hóa và trí thông minh nhân tạo cho điều khiển tối ưu, điều khiển ổn định hệ thống điện, điều khiển ổn định tần số tải, điều khiển Robot).

3. Hướng nghiên cứu chính

Nhóm MERLIN tập trung vào các giải thuật tính toán phi truyền thống, lý thuyết Chaos, điều khiển trượt, điều khiển thích nghi, mô phỏng, nhận dạng và điều khiển các hệ thống phức hợp.

4. Thành viên

Ivan-Zelinka.png

 

GS . Ivan Zelinka

Vị trí: 

 • Trưởng nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN), Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam. 
 • Giáo sư Trường Đại học Kỹ thuật Ostrava, Czech

Lĩnh vực nghiên cứu: Các thuật toán sinh học, tính toán mềm, virus máy tính và bảo mật máy tính, hệ thống phức tạp.

Editor của các tạp chí sau:

 • Emergence, Complexity and Computation
 • International Journal of Automation and Computing (Springer)
 • Security Revue
 • Saint Petersburg State University Studies in Mathematics
Tran-Trong-Dao.png

 

TS. Trần Trọng Đạo

Vị trí:

 • Thành viên nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN) Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • Hiệu Trưởng Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu: Các thuật toán sinh học, tính toán mềm, virus máy tính và bảo mật máy tính, hệ thống phức tạp.

Vo-Hoang-Duy.png

 

TS. Võ Hoàng Duy

Vị trí:

 • Thành viên nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN) Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • Phó Hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu: Điều khiển thích nghi, điều khiển bền vững, điều khiển trượt

Huynh-Van-Van.png

 

TS . Huỳnh Văn Vạn

Vị trí:

 • Thành viên nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN) Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • Giảng viên Khoa Điện-Điện Tử, Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu: Điều khiển thích nghi, điều khiển bền vững, điều khiển trượt, ổn định hệ thống điện, ổn định tần số tải.

Dean

 

TS. Đồng Sĩ Thiên Châu

Vị trí:

 • Thành viên nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN), Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • Giảng viên Khoa Điện-Điện Tử, Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu: Điều khiển phi tuyến, điều khiển bền vững, mạng neural.

A.Vien

TS. Vũ Trí Viễn

Vị trí:

 • Thành viên nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN), Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • Giảng viên Khoa Điện-Điện Tử, Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu: Phương pháp điều khiển hiện đại, lý thuyết điều khiển và robotics

A.Hau

TS. Võ Hữu Hậu

Vị trí:

 • Thành viên nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN), Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • Giảng viên Khoa Điện-Điện Tử, Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu: Phương pháp điều khiển hiện đại, lý thuyết điều khiển và robotics

A. Nam

TS. Nguyễn Hoàng Nam

Vị trí:

 • Thành viên nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN), Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • Giảng viên Khoa Điện-Điện Tử, Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu: Computer vision, AI, xử lý ảnh và cơ học tính toán.

Dr.Fayaz

TS. Fayaz Hussain

Vị trí:

 • Thành viên nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN), Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • Giảng viên Khoa Điện-Điện Tử, Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu: FEM, solar thermal and solar thermal photovoltaic combined systems.

5. Công bố khoa học (trong danh mục ISI và Scopus)

 1. Duy Vo Hoang, Sifeu Takougang Kingni, and Viet-Thanh Pham, “A No-Equilibrium Hyperchaotic System and Its Fractional-Order Form”, Mathematical Problems in Engineering Volume 2017, Article ID 3927184, 11 pages. (ISI)
 2. Victor Kamdoum Tamba, Karthikeyan Rajagopal, Viet Thanh Pham, and Duy Vo Hoang, “Chaos in a System with an Absolute Nonlinearity and Chaos Synchronization”, Advances in Mathematical Physics Volume 2018, Article ID 5985489, 12 pages. (ISI)
 3. Shuili Ren, Shirin Panahi, Karthikeyan Rajagopal, Akif Akgul, Viet-Thanh Pham and Sajad Jafari, “A New Chaotic Flow with Hidden Attractor: The First Hyperjerk System with No Equilibrium”, Zeitschrift für Naturforschung - Section A Journal of Physical Sciences, 2018, (ISI)
 4. Pandian Vasant, Utku Kose and Junzo Watada, “Metaheuristic Techniques in Enhancing the Efficiency and Performance of Thermo-Electric Cooling Devices”, Energies, vol. 10, no. 1073, 2017. (ISI)
 5. Lenka Skanderova, Tomas Fabian, Ivan Zelinka, “Analysis of causality-driven changes of diffusion speed in non-Markovian temporal networks generated on the basis of differential evolution dynamics”, Swarm and Evolutionary Computation, 2018. (ISI)
 6. Xiong Wang, Adel Ouannas, Viet Thanh Pham and Hamid Reza Abdolmohammadi, “A fractional-order form of a system with stable equilibria and its synchronization”, Advances in Difference Equations, vol. 20, 2018. (ISI)
 7. Adel Ouannas, Xiong Wang, Viet Thanh Pham, Giuseppe Grassi and Toufik Ziar, “Coexistence of identical synchronization, antiphase synchronization and inverse full state hybrid projective synchronization in different dimensional fractional-order chaotic systems” Advances in Difference Equations , vol 35, 2018. (ISI)
 8. Van Van Huynh, Hoang-Duy Vo, Bach Hoang Dinh, Thanh-Phuong Tran, Minh Hoang Quang Tran, “A New Adaptive Second Order Sliding Mode Control Design for Complex Interconnected Systems”, Control Engineering and Applied Informatics Vol.20, No.1 pp. 3-14, 2018. (ISI)
 9. Hanieh Mohammadi, Hong Yao, Gholamreza Khademi, Thang T. Nguyen, Dan Simon, Hanz Richter. “Extended Kalman filtering for state estimation of a Hill muscle model”, IET Control Theory & Applications, 2017. (ISI)
 10. Van Van Huynh, “New observer-based control design for mismatched uncertain systems with time-delay”, Archives of Control Sciences, Volume 26, No. 4, pages 597–610, 2016. (ISI)
 11. Lenka Skanderova and Tomas Fabian, “Differential evolution based on node strength”, Int. J. Bio-Inspired Computation, Vol. 11, No. 1, 2018. (ISI)
 12. Ivan Zelinka, Lukas Tomaszek, Pandian Vasant, Tran Trong Dao, Duy Vo Hoang, “A novel approach on evolutionary dynamics analysis – A progress report”, Journal of Computational Science, pp. 1877-7503, 2017. (ISI)
 13. Quoc-Hoan Tran and Hong-Hee Lee “An Advanced Modulation Strategy for Three-to-Five-Phase Indirect Matrix Converters to Reduce Common-Mode Voltage With Enhanced Output Performance”, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, VOL. 65, NO. 7, 2018. (ISI)
 14. Xiong Wang, Akif Akgul, Sezgin Kacar, and Viet-Thanh Pham, “Multimedia Security Application of a Ten-Term Chaotic System without Equilibrium”, Complexity, Volume 2017, Article ID 8412093, 10 pages. (ISI)
 15. Xiong Wang, Akif Akgul, Serdar Cicek, Viet-Thanh Pham and Duy Vo Hoang, “A Chaotic System with Two Stable Equilibrium Points: Dynamics, Circuit Realization and Communication Application”, International Journal of Bifurcation and Chaos, Vol. 27, No. 8, 2017 (ISI)
 16. AETA, 2013, Vietnam, Saigon (a total of 2259 chapter downloads on SpringerLink … top 50% most downloaded eBooks in the relevant Springer eBook Collection in 2013) Handbook of optimization (a total of 29108 chapter downloads on SpringerLink … top 25% most downloaded eBooks in the relevant Springer eBook Collection in 2013)
 17. AETA, 2015, Vietnam, Saigon (consists of 10 topical areas of selected papers like: telecommunication, power systems, robotics, control system, renewable energy, power electronics, computer science and more)
 18. AETA, 2016, Korea, (consists of 10 topical areas of selected papers like: telecommunication, power systems, robotics, control system, renewable energy, power electronics, computer science and more)
 19. AETA, 2017, Vietnam, Saigon (consists of 10 topical areas of selected papers like: telecommunication, power systems, robotics, control system, renewable energy, power electronics, computer science and more)
 20. Chao-zhe Zhu, Olusegun D. Samuel, Noureddine Elboughdiri, Mohamed Abbas, C Ahamed Saleel, Nataraj Ganesan, Christopher C. Enweremadu, H. Fayaz, “Artificial neural networks vs. gene expression programming for predicting emission & engine efficiency of SI operated on blends of gasoline-methanol-hydrogen fuel,” Case Studies in Thermal Engineering, Vol. 49, Art.no. 103109, Sep. 2023. (SCIE)
 21. Chau Si Thien Dong, Hoang Huy Le, Hau Huu Vo, “Field oriented controlled permanent magnet synchronous motor drive for an electric vehicle,” International Journal of Power Electronics and Drive Systems, Vol. 14, No. 3, pp. 1374-1381, Sep. 2023. (SCOPUS)
 22. Othman Abdullah Almatroud, Viet-Thanh Pham, Giuseppe Grassi, Mohammad Alshammari, Sahar Albosaily, Van Van Huynh, “Design of High-Dimensional Maps with Sine Terms,” Mathematics, Vol. 11, No. 17, Art.no. 3725, Aug. 2023. (SCIE)
 23. Hoang Hai Son, Vo Phuc Tinh, Duc Ngoc Minh Dang, Bui Thi Duyen, Duy-Dong Le, Thai-Thinh Dang, Quoc-Hung Nguyen, Thanh-Qui Pham, Van-Luong Nguyen, Tran Anh Khoa, Nguyen Hoang Nam, “A novel solution for energy-saving and lifetime-maximizing of LoRa wireless mesh networks,” Journal of Information and Telecommunication, Aug. 2023. (ESCI)
 24. Dung Quang Nguyen, Hau Huu Vo, Pavel Brandstetter, “An improvement of direct torque controlled PMSM drive using PWM technique and kalman filter,” Bulletin of Electrical Engineering and Informatics, Vol. 12, No. 4, pp. 2069-2076, Aug. 2023. (SCOPUS)
 25. Luqman Razzaq, Muhammad Mujtaba Abbas, Ahsan Waseem, Tahir Abbas Jauhar, H. Fayaz, M.A. Kalam, Manzoor Elahi M. Soudagar,  A.S.Silitonga,  Samr-Ul-Husnain, Usama Ishtiaq, “Influence of varying concentrations of TiO2 nanoparticles and engine speed on the performance and emissions of diesel engine operated on waste cooking oil biodiesel blends using response surface methodology,” Heliyon, Vol. 9, No. 7, e17758, Jul. 2023. (SCIE)
 26. Tran Anh Khoa, Nguyen Dang Trac, Vo Phuc Tinh, Nguyen Hoang Nam, Duc Ngoc Minh Dang, Hoang Hai Son, Pham Duc Lam, "Safety Is Our Friend: A Federated Learning Framework Toward Driver’s State and Behavior Detection," IEEE Transactions on Computational Social Systems, pp. 1-19, Jun. 2023. (SCIE)
 27. Tri-Vien Vu, Anh-Minh Duc Tran, Bao-Hieu Nguyen, Hoa-Vinh Vu Tran, “Development of Decentralized Speed Controllers for a Differential Drive Wheel Mobile Robot,” Journal of Advanced Engineering and Computation, Vol. 7, No. 2, pp. 76-94, Jun. 2023. (ACI)
 28. Duy Vo Hoang, Chau Si Thien Dong, Van Van Huynh, Viet-Thanh Pham, Rui Wang, Hui Sun, Giuseppe Grassi, “Building discrete maps with memristor and multiple nonlinear terms,” Integration, Vol. 90, pp. 126-130, May 2023. (SCIE)
 29. Laxmikant D. Jathar, S. Ganesan, Umesh Awasarmol, Keval Nikam, Kiran Shahapurkar, Manzoore Elahi M. Soudagar, H. Fayaz, A.S. El-Shafay, M.A. Kalam, Salwa Bouadila, Sara Baddadi, Vineet Tirth, Abdul Sattar Nizami, Su Shiung Lam, Mohammad Rehan, “Comprehensive review of environmental factors influencing the performance of photovoltaic panels: Concern over emissions at various phases throughout the lifecycle,” Environmental Pollution, Vol. 326, Art.no. 121474, Apr. 2023. (SCIE)
 30. K. E. Fahim, L. C. De Silva, F. Hussain, S. A. Shezan, H. Yassin, “An Evaluation of ASEAN Renewable Energy Path to Carbon Neutrality,” Sustainability, Vol. 15, Art.no. 6961, Apr. 2023. (SCIE)
 31. Dao Trong Tran, Phu Trieu Ha, Hung Duc Nguyen, Thang Trung Nguyen, “Apply three metaheuristic algorithms for energy storage-based integrated power system to reduce generation cost,” Bulletin of Electrical Engineering and Informatics, Vol. 12, No. 2, pp. 633-641, Apr. 2023. (Scopus)
 32. Y. N. Tan, V. P. Tinh, P. D. Lam, N. H. Nam,  T. A. Khoa, "A Transfer Learning Approach to Breast Cancer Classification in a Federated Learning Framework," IEEE Access, Vol. 11, pp. 27462-27476, Mar. 2023. (SCIE)
 33. Hai Son Hoang, Anh Khoa Tran, Thanh Phong Doan, Huu Khoa Tran, Ngoc MinhDuc Dang, Hoang Nam Nguyen, “Design and implementation of a VoIP PBX integrated Vietnamese virtual assistant: a case study”, Journal of Information and Telecommunication, Vol. 7, No. 2, pp. 201–226, Mar. 2023. (ESCI)
 34. Ahmed R, Mahadzir S, Mota-Babiloni A, Al-Amin M, Usmani AY, Ashraf Rana Z, Hayati Yassin, Saboor Shaik, Fayaz Hussain, “4E analysis of a two-stage refrigeration system through surrogate models based on response surface methods and hybrid grey wolf optimizer,” PLoS ONE, Vol. 18, No. 2, e0272160, Feb. 2023. (SCIE)
 35. Duy-Dong Le, Anh-Khoa Tran, Minh-Son Dao, Kieu-Chinh Nguyen-Ly, Hoang-Son Le, Xuan-Dao Nguyen-Thi, Thanh-Qui Pham, Van-Luong Nguyen, Bach-Yen Nguyen-Thi, “Insights into Multi-Model Federated Learning: An Advanced Approach for Air Quality Index Forecasting,” Algorithms, Vol. 15, No. 11, Art.no. 434, Nov. 2022. (SCIE)
 36. A.H. Sebayang, Jassinnee Milano, Abd Halim Shamsuddin, Munawar Alfansuri, A.S. Silitonga, Fitranto Kusumo, Rico Aditia Prahmana, H. Fayaz, M.F.M.A. Zamri, “Modelling and prediction approach for engine performance and exhaust emission based on artificial intelligence of sterculia foetida biodiesel,” Energy Reports, Vol. 8, pp. 8333-8345, Jun. 2022. (SCIE)
 37. Van Van Huynh, Phong Thanh Tran, Tien Minh Nguyen, Van-Duc Phan, Viet-Thanh Pham, “Advanced Sliding Mode Observer Design for Load Frequency Control of Multiarea Multisource Power Systems,” International Transactions on Electrical Energy Systems,  Vol. 2022, Article ID 6587194, Mar. 2022. (SCIE)
 38. Hoan Bao Lai, Anh-Tuan Tran, Van Huynh, Emmanuel Nduka Amaefule, Phong Thanh Tran, Van-Duc Phan, “Optimal linear quadratic Gaussian control based frequency regulation with communication delays in power system”, International Journal of Electrical and Computer Engineering, Vol. 12, No. 1, pp. 157-165, Feb. 2022. (SCOPUS)
 39. Quoc Bao Diep, Thanh Cong Truong, Swagatam Das, Ivan Zelinka, “Self-Organizing Migrating Algorithm with narrowing search space strategy for robot path planning,” Applied Soft Computing, Vol. 116, Art.no. 108270, Feb. 2022. (SCIE)