Nhóm nghiên cứu mô hình hoá thuật toán tiến hoá, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN)

1. Giới thiệu

Nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN) được thành lập năm 2013 nhận tài trợ từ Đại học Tôn Đức Thắng. Mục tiêu nghiên cứu của nhóm MERLIN là tập trung vào các hệ thống phức tạp và tính toán phi truyền thống.

2. Sứ mệnh và tầm nhìn

Hoạt động nghiên cứu của nhóm MERLIN bao gồm các nghiên cứu cơ bản như (cải tiến các thuật toán tiến hóa, phát triển các thuật toán tiến hóa mới và kết hợp các thuật toán tiến hóa với trí thông minh nhân tạo) và các nghiên cứu ứng dụng như (áp dụng các thuật toán tiến hóa và trí thông minh nhân tạo cho điều khiển tối ưu, điều khiển ổn định hệ thống điện, điều khiển ổn định tần số tải, điều khiển Robot).

3. Hướng nghiên cứu chính

Nhóm MERLIN tập trung vào các giải thuật tính toán phi truyền thống, lý thuyết Chaos, điều khiển trượt, điều khiển thích nghi, mô phỏng, nhận dạng và điều khiển các hệ thống phức hợp.

4. Thành viên

Ivan-Zelinka.png

 

GS . Ivan Zelinka

Vị trí: 

 • Trưởng nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN), Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam. 
 • Giáo sư Trường Đại học Kỹ thuật Ostrava, Czech

Lĩnh vực nghiên cứu: Các thuật toán sinh học, tính toán mềm, virus máy tính và bảo mật máy tính, hệ thống phức tạp.

Editor của các tạp chí sau:

 • Emergence, Complexity and Computation
 • International Journal of Automation and Computing (Springer)
 • Security Revue
 • Saint Petersburg State University Studies in Mathematics
Tran-Trong-Dao.png

 

TS. Trần Trọng Đạo

Vị trí:

 • Thành viên nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN) Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • Phó Hiệu Trưởng Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu: Các thuật toán sinh học, tính toán mềm, virus máy tính và bảo mật máy tính, hệ thống phức tạp.

Vo-Hoang-Duy.png

 

TS. Võ Hoàng Duy

Vị trí:

 • Thành viên nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN) Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • Phó Hiệu Trưởng Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu: Điều khiển thích nghi, điều khiển bền vững, điều khiển trượt

Pandian-Vasant.png

 

GS. Pandian Vasant

Vị trí:

 • Thành viên nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN) Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • Giáo sư Trường Đại học Teknologi PETRONAS, Malaysia

Lĩnh vực nghiên cứu: Tính toán mềm, tối ưu, các ứng dụng thực tế dùng các giải thuật tiến hóa.

Editor của các tạp chí sau:

 • International Journal of Computing and Optimization
 • Industrial Engineering & Management
 • International Journal of Swarm Intelligence and Evolutionary Computation
 • International Journal of Energy Optimization & Engineering
Huynh-Van-Van.png

 

TS . Huỳnh Văn Vạn

Vị trí:

 • Thành viên nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN) Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • Giảng viên Khoa Điện-Điện Tử, Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu: Điều khiển thích nghi, điều khiển bền vững, điều khiển trượt, ổn định hệ thống điện, ổn định tần số tải.

Nguyen-Thanh-Quang.png

 

ThS. Nguyễn Thành Quang

Vị trí:

 • Thành viên nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN) Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • Giảng viên Khoa Điện-Điện Tử, Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
Lĩnh vực nghiên cứu: Điều khiển thích nghi, điều khiển bền vững, điều khiển trượt, ổn định hệ thống điện, ổn định tần số tải
tran-quoc-hoan.png

TS. Trần Quốc Hoàn

Vị trí:

 • Thành viên nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN), Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • Giảng viên Đại học Trần Đại Nghĩa, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu: Điện tử công suất, nghịch lưu, biến tần, kỹ thuật điều chế độ rộng xung.

Dean

 

TS. Đồng Sĩ Thiên Châu

Vị trí:

 • Thành viên nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN), Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • Giảng viên Khoa Điện-Điện Tử, Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu: Điều khiển phi tuyến, điều khiển bền vững, mạng neural.

A.Vien

TS. Vũ Trí Viễn

Vị trí:

 • Thành viên nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN), Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • Giảng viên Khoa Điện-Điện Tử, Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu: Phương pháp điều khiển hiện đại, lý thuyết điều khiển và robotics

A.Hau

TS. Võ Hữu Hậu

Vị trí:

 • Thành viên nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN), Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • Giảng viên Khoa Điện-Điện Tử, Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu: Phương pháp điều khiển hiện đại, lý thuyết điều khiển và robotics

A. Nam

TS. Nguyễn Hoàng Nam

Vị trí:

 • Thành viên nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN), Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • Giảng viên Khoa Điện-Điện Tử, Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu: Computer vision, AI, xử lý ảnh và cơ học tính toán.

Dr.Fayaz

TS. Fayaz Hussain

Vị trí:

 • Thành viên nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN), Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • Giảng viên Khoa Điện-Điện Tử, Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu: FEM, solar thermal and solar thermal photovoltaic combined systems.

5. Công bố khoa học (trong danh mục ISI và Scopus)

 1. Duy Vo Hoang, Sifeu Takougang Kingni, and Viet-Thanh Pham, “A No-Equilibrium Hyperchaotic System and Its Fractional-Order Form”, Mathematical Problems in Engineering Volume 2017, Article ID 3927184, 11 pages. (ISI)
 2. Victor Kamdoum Tamba, Karthikeyan Rajagopal, Viet Thanh Pham, and Duy Vo Hoang,Chaos in a System with an Absolute Nonlinearity and Chaos Synchronization”, Advances in Mathematical Physics Volume 2018, Article ID 5985489, 12 pages. (ISI)
 3. Shuili Ren, Shirin Panahi, Karthikeyan Rajagopal, Akif Akgul, Viet-Thanh Pham and Sajad Jafari, “A New Chaotic Flow with Hidden Attractor: The First Hyperjerk System with No Equilibrium”, Zeitschrift für Naturforschung - Section A Journal of Physical Sciences, 2018, (ISI)
 4. Pandian Vasant, Utku Kose and Junzo Watada, “Metaheuristic Techniques in Enhancing the Efficiency and Performance of Thermo-Electric Cooling Devices”, Energies, vol. 10, no. 1073, 2017. (ISI)
 5. Lenka Skanderova, Tomas Fabian, Ivan Zelinka, “Analysis of causality-driven changes of diffusion speed in non-Markovian temporal networks generated on the basis of differential evolution dynamics”, Swarm and Evolutionary Computation, 2018. (ISI)
 6. Xiong Wang, Adel Ouannas, Viet Thanh Pham and Hamid Reza Abdolmohammadi, “A fractional-order form of a system with stable equilibria and its synchronization”, Advances in Difference Equations, vol. 20, 2018. (ISI)
 7. Adel Ouannas, Xiong Wang, Viet Thanh Pham, Giuseppe Grassi and Toufik Ziar, “Coexistence of identical synchronization, antiphase synchronization and inverse full state hybrid projective synchronization in different dimensional fractional-order chaotic systemsAdvances in Difference Equations , vol 35, 2018. (ISI)
 8. Van Van Huynh, Hoang-Duy Vo, Bach Hoang Dinh, Thanh-Phuong Tran, Minh Hoang Quang Tran, “A New Adaptive Second Order Sliding Mode Control Design for Complex Interconnected Systems”, Control Engineering and Applied Informatics Vol.20, No.1 pp. 3-14, 2018. (ISI)
 9. Hanieh Mohammadi, Hong Yao, Gholamreza Khademi, Thang T. Nguyen, Dan Simon, Hanz Richter. “Extended Kalman filtering for state estimation of a Hill muscle model”, IET Control Theory & Applications, 2017. (ISI)
 10. Van Van Huynh, “New observer-based control design for mismatched uncertain systems with time-delay”, Archives of Control Sciences, Volume 26, No. 4, pages 597–610, 2016. (ISI)
 11. Lenka Skanderova and Tomas Fabian, “Differential evolution based on node strength”, Int. J. Bio-Inspired Computation, Vol. 11, No. 1, 2018. (ISI)
 12. Ivan Zelinka, Lukas Tomaszek, Pandian Vasant, Tran Trong Dao, Duy Vo Hoang, “A novel approach on evolutionary dynamics analysis – A progress report”, Journal of Computational Science, pp. 1877-7503, 2017. (ISI)
 13. Quoc-Hoan Tran and Hong-Hee LeeAn Advanced Modulation Strategy for Three-to-Five-Phase Indirect Matrix Converters to Reduce Common-Mode Voltage With Enhanced Output Performance”, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, VOL. 65, NO. 7, 2018. (ISI)
 14. Xiong Wang, Akif Akgul, Sezgin Kacar, and Viet-Thanh Pham, “Multimedia Security Application of a Ten-Term Chaotic System without Equilibrium”, Complexity, Volume 2017, Article ID 8412093, 10 pages. (ISI)
 15. Xiong Wang, Akif Akgul, Serdar Cicek, Viet-Thanh Pham and Duy Vo Hoang, “A Chaotic System with Two Stable Equilibrium Points: Dynamics, Circuit Realization and Communication Application”, International Journal of Bifurcation and Chaos, Vol. 27, No. 8, 2017 (ISI)
 16. AETA, 2013, Vietnam, Saigon (a total of 2259 chapter downloads on SpringerLink … top 50% most downloaded eBooks in the relevant Springer eBook Collection in 2013) Handbook of optimization (a total of 29108 chapter downloads on SpringerLink … top 25% most downloaded eBooks in the relevant Springer eBook Collection in 2013)
 17. AETA, 2015, Vietnam, Saigon (consists of 10 topical areas of selected papers like: telecommunication, power systems, robotics, control system, renewable energy, power electronics, computer science and more)
 18. AETA, 2016, Korea, (consists of 10 topical areas of selected papers like: telecommunication, power systems, robotics, control system, renewable energy, power electronics, computer science and more)
 19. AETA, 2017, Vietnam, Saigon (consists of 10 topical areas of selected papers like: telecommunication, power systems, robotics, control system, renewable energy, power electronics, computer science and more)