Công ty TMA Solutions thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 43

Bộ phận thực tập Công ty TMA Solutions thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 43 (thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 2/2024). 

Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email intern@tma.com.vn trước ngày 20/3/2024, hồ sơ bao gồm:

  • CV tiếng Anh
  • Giấy giới thiệu và bảng điểm mới nhất có xác nhận của nhà trường
  • Chứng chỉ TOEIC/IELTS (nếu có)
TMA