Ngành kỹ thuật điện, chương trình tiêu chuẩn

1. TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

1.1. Gii thiu ngành

K sư Đin có kh năng nghiên cu, thiết kế, thi công, giám sát và vn hành, bo dưỡng các loi thiết b đin, các h thng đin quc gia cao áp, h áp trong các lĩnh vc sn xut, truyn ti, phân phi và s dng đin năng; tham gia vào mng lưới cung cp đin, chiếu sáng, t đng hoá, điu khin,… và các công vic có liên quan như h tr, tư vn và kinh doanh trong lĩnh vc đin.

Chương trình đào to ngành K thut Đin được tham kho t trường Đại học Manchester (Anh Quc), xếp hng 38 thế gii trong lĩnh vc Đin – Đin t. Chương trình có tính ng dng cao, đc bit sinh viên được tiếp cn ti ch vi công ngh đin mt tri ni lưới công sut ln ln đu tiên trin khai TPHCM.

Sinh viên ngành K thut Đin có th la chn mt trong các lĩnh vc chuyên môn dưới đây đ phát trin ngh nghip:

a. Cung cp, truyn ti, phân phi đin năng
  • Nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm điện và sử dụng hiệu quả năng lượng.
  • Sinh viên được đào to các kiến thc liên quan đến:
  • Nghiên cứuứng dụng các nguồn năng lượng tái tạo, VD: Solar energy (mt tri), Wind energy (năng lượng gió), Biomass (sinh khi),…vv trong công nghiệp, đời sống và sản xuất điện năng.
  • Sinh viên được đào to các kiến thc và k năng liên quan đến vic thiết kế máy điện và các hệ thống truyền động điện trong công nghiệp, các hệ thống lnh và chiếu sáng trong tòa nhà.
  • Nghiên cứu ứng dụng PLC, Mạng TTCN, và SCADA trong công nghiệp và đời sống,
  • K thut lnh dân dng – công nghip, truyn đng đin và k thut chiếu sáng,
  • Thiết kế bảo vệ chống sét các công trình công nghiệp và dân dụng.
b. Các ngun năng lượng tái to

Sinh viên được đào to các kiến thc và k năng cn thiết đ có th thiết kế nhà máy điện – trạm biến áp, đường dây truyền tải điện, thiết kế lưới điện phân phối cho khu công nghiệp, khu dân cư đô thị, tòa nhà cao tầng và các nhà máy công nghiệp.

  •   Thiết kế cung cp đin theo tiêu chun IEC,
  •    Thiết kế nhà máy đin, lưới đin và trm biến áp,
  •    Vn hành kinh tến đnh h thng đin, và các môn chuyên ngành liên quan: Bo v chng sét, bo v rơle và t đng hóa h thng đin,…v.v.
c. Trang thiết b đin cho các nhà máy xí nghip, tòa nhà cao tng, khu dân cư

1.2. Trin vng ngh nghip

Sinh viên tt nghip ngành K thut Đin sau khi ra trường có th làm vic nhng v trí như:

a. Các Vin, Trung tâm nghiên cu, trường Đi hc

– Sinh viên có nn tng kiến thc vng chc đ có th theo hc tiếp tc ti các chương trình sau đi hc trong nước hoc quc tế; có th tham gia ging dy hoc nghiên cu chuyên ngành K thut đin ti các trường cao đng và đi hc trên c nước.

– Nghiên cu viên ti Vin Nghiên cu Đin t – tin hc – T đng hóa, Vin ng dng công ngh, Trung tâm thiết kế vi mch, các Khu công ngh cao, …

b. Các cơ quan đin lc t Trung ương đến đa phương

– Các nhà máy phát đin: Tng công ty phát đin 1, 2, 3 (cho 3 khu vc Bc – Trung – Nam), Tng công ty năng lượng du khí, và các nhà máy phát đin tư nhân trên c nước vi hơn 50 nhà máy ln nh.

– Các công ty chuyên khai thác, qun lý và kinh doanh đin: Tng Công ty Đin lc min Nam (SPC), min trung (CPC), và TP. H Chí Minh (HCMPC) vi hàng ngàn các chi nhánh Đin lc khp các các tnh thành t min Trung vào Nam

c. Tt c các doanh nghip sn xut, nhà máy xí nghip, các công ty phát trin h tng

– Các công ty chuyên sn xut, thi công lp đt các trm đin, mng lưới đin, h tng đin – nước – vin thông cho Nhà máy công nghip, Khu dân cư, Tòa nhà cao tng; các công ty sn xut thiết b đin, t bng đin, thiết b tiêu th đin năng,…vv

– Các công ty sn xut, lp đt và bo trì thiết b làm mát, thiết b t đng, thiết b vn chuyn hàng hóa trong các tòa nhà cao tng, khách sn, siêu th,…vv

– Làm k sư vn hành, qun lý, bo trì thiết b ti rt nhiu các nhà máy, xí nghip sn xut công nghip, tòa nhà cao tng, khách sn,…vv trên các tnh thành c nước.

d. Các công ty thiết kế, tư vn, h tr k thut cho các sn phm v đin

  – Sinh viên tt nghip ngành K thut Đin có th đm nhn công vic thiết kế, tư vn, giám sát thi công h thng đin ti các nhà máy công nghip, công ty phát trin đô th, công ty xây dng, công ty khai thác và vn hành các dch v liên quan đến thiết b đin,…vv; đm nhn được công vic qun lý, tư vn, h tr k thut cho các sn phm v đin trong các công ty chuyên phân phi các sn phm đin (Siemens, ABB, Schneider Electric, Đin Quang, CADIVI, LIOA, …).

2. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Chuẩn đầu ra (CĐR) là khởi điểm của quy trình thiết kế chương trình đào tạo và được xây dựng theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, phản ánh tầm nhìn, sứ mạng của trường, khoa và phù hợp với mục tiêu đào tạo, nhu cầu của các bên liên quan.

Chuẩn đầu ra sẽ được cụ thể hóa theo nguyên tắc “tương thích có định hướng” vào các môn học từng bước giúp người học đạt được những trình độ & năng lực chuyên môn về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Nội dung chương trình còn tăng cường hoạt động học nhóm, rèn luyện thói quen chủ động học tập, tư duy sáng tạo cho người học để luôn chủ động và sẵn sàng cho những cơ hội phát triển.

Chuẩn đầu ra được Trường cam kết với người học, xã hội và công bố công khai trên Website.

>> CĐR 2015, CĐR 2018

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Chương trình đào tạo là khung hệ thống kiến thức lý thuyết và thực hành được thiết kế đồng bộ với phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập; để đảm bảo người học tích lũy được kiến thức, đạt được năng lực cần thiết theo chuẩn đầu ra đã công bố tương ứng với trình độ đại học. Chương trình đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng được xây dựng theo hướng tương thích với chương trình của TOP 100 đại học tốt nhất Thế giới đánh giá theo Bảng xếp hạng của QS và THE nhưng có sự điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam và mục tiêu đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng.

Định kỳ, nhà trường tiến hành rà soát, đánh giá chương trình đào tạo nhằm đảm bảo người học đáp ứng các yêu cầu của xã hội về chuyên môn sau khi ra trường cũng như cập nhật những thay đổi về công nghệ, phương thức kinh doanh mới.... Quá trình này có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan trọng yếu bao gồm: nhà khoa học, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, sinh viên, và giảng viên. Chương trình TOP 100 được nhà trường đưa vào giảng dạy từ năm 2015 nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động và xu hướng hội nhập toàn cầu; giúp người học năng động, tự học nhiều hơn; tiệm cận với mặt bằng đào tạo mới nhất trên thế giới.

Chương trình đào tạo được công bố cho người học qua cổng thông tin sinh viên và công khai trên website.

>> CTĐT trước 2015, CTĐT 2015, CTĐT 2018

ky-thuat-dien.jpg