Ngành Kỹ thuật điện, chương trình tiêu chuẩn

1. TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

1.1. Gii thiu ngành

Ngành K thuật Đin có kh năng nghiên cu, thiết kế, thi công, giám sát và vn hành, bo dưỡng các loi thiết b đin, các h thng đin quc gia cao áp, h áp trong các lĩnh vc sn xut, truyn ti, phân phi và s dng đin năng; tham gia vào mng lưới cung cp đin, chiếu sáng, t đng hoá, điu khin,… và các công vic có liên quan như h tr, tư vn và kinh doanh trong lĩnh vc đin.

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Điện có tính ứng dụng cao, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành với trang thiết bị thí nghiệm hiện đại. Đặc biệt sinh viên được tiếp cận tại chỗ với công nghệ điện mặt trời nối lưới công suất lớn lần đầu tiên triển khai ở Tp.HCM.

Theo học chương trình đào tạo Kỹ sư/Cử nhân Kỹ thuật Điện, ngoài kiến thức nền tảng của ngành, sinh viên sẽ được cung cấp các khối kiến thức và kỹ năng chuyên môn sâu theo một trong các hướng sau:

Chuyên ngành Hệ thống điện: 
 • Sinh viên được đào tạo kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong các lĩnh vực: 

 • Thiết kế nhà máy điện – trạm biến áp, đường dây truyền tải điện;

 • Thiết kế lưới điện phân phối cho khu công nghiệp, khu dân cư đô thị, tòa nhà cao tầng và các nhà máy công nghiệp;

 • Phân tích và quản lý các dự án năng lượng, vận hành kinh tế và ổn định hệ thống điện.

 • Ứng dụng tự động hóa cho lưới điện, quản lý hệ thống SCADA và DMS, xây dựng và vận hành lưới điện thông minh…vv.
Chuyên ngành Cung cấp điện

Sinh viên được đào tạo kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong các lĩnh vực: 

 • Quản lý dự án và kinh doanh các sản phẩm thiết bị điện, tự động, viễn thông cho các hệ thống hạ tầng tầng khu đô thị và tòa nhà cao tầng.
 • Nghiên cứu, thiết kế, thi công, giám sát, vận hành và bảo dưỡng các thiết bị điện, các công trình điện&cơ (ME), hệ thống truyền động, điện lạnh, chiếu sáng,… trong công nghiệp và dân dụng theo tiêu chuẩn quốc tế; 
 • Thiết kế, thi công và vận hành các hệ thống điều khiển thông minh trong các tòa nhà, nhà máy, nhà xưởng; các giải pháp quản lý và điều khiển cho lưới điện thông minh, đô thị thông minh;
 • Ứng dụng IoT cho nông nghiệp kỹ thuật cao, các hệ thống quản lý và điều khiển năng lượng hiện đại;
Chuyên ngành Năng lượng tái tạo:

Sinh viên được đào tạo kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong các lĩnh vực: 

 • Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm điện và sử dụng hiệu quả năng lượng cho tòa nhà thân thiện môi trường (Eco / Green buildings).
 • Nghiên cứu ứng dụng các nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời, gió, sóng biển, …) vào lưới điện công nghiệp và dân dụng;
 • Quản lý dự án sử dụng năng lượng tái tạo cho các ngành chế biến nông nghiệp, nuôi trồng thủy – hải sản; 

1.2. Trin vng ngh nghip

Sinh viên tt nghip ngành K thut Đin sau khi ra trường có th làm vic nhng v trí như:

a. Các Vin, Trung tâm nghiên cu, trường Đi hc

– Sinh viên có nn tng kiến thc vng chc đ có th theo hc tiếp tc ti các chương trình sau đi hc trong nước hoc quc tế; có th tham gia ging dy hoc nghiên cu chuyên ngành K thut đin ti các trường cao đng và đi hc trên c nước.

– Nghiên cu viên ti Vin Nghiên cu Đin t – tin hc – T đng hóa, Vin ng dng công ngh, Trung tâm thiết kế vi mch, các Khu công ngh cao, …

b. Các cơ quan đin lc t Trung ương đến đa phương

– Các nhà máy phát đin: Tng công ty phát đin 1, 2, 3 (cho 3 khu vc Bc – Trung – Nam), Tng công ty năng lượng du khí, và các nhà máy phát đin tư nhân trên c nước vi hơn 50 nhà máy ln nh.

– Các công ty chuyên khai thác, qun lý và kinh doanh đin: Tng Công ty Đin lc min Nam (SPC), min trung (CPC), và TP. H Chí Minh (HCMPC) vi hàng ngàn các chi nhánh Đin lc khp các các tnh thành t min Trung vào Nam

c. Tt c các doanh nghip sn xut, nhà máy xí nghip, các công ty phát trin h tng

– Các công ty chuyên sn xut, thi công lp đt các trm đin, mng lưới đin, h tng đin – nước – vin thông cho Nhà máy công nghip, Khu dân cư, Tòa nhà cao tng; các công ty sn xut thiết b đin, t bng đin, thiết b tiêu th đin năng,…vv

– Các công ty sn xut, lp đt và bo trì thiết b làm mát, thiết b t đng, thiết b vn chuyn hàng hóa trong các tòa nhà cao tng, khách sn, siêu th,…vv

– Làm k sư vn hành, qun lý, bo trì thiết b ti rt nhiu các nhà máy, xí nghip sn xut công nghip, tòa nhà cao tng, khách sn,…vv trên các tnh thành c nước.

d. Các công ty thiết kế, tư vn, h tr k thut cho các sn phm v đin

  – Sinh viên tt nghip ngành K thut Đin có th đm nhn công vic thiết kế, tư vn, giám sát thi công h thng đin ti các nhà máy công nghip, công ty phát trin đô th, công ty xây dng, công ty khai thác và vn hành các dch v liên quan đến thiết b đin,…vv; đm nhn được công vic qun lý, tư vn, h tr k thut cho các sn phm v đin trong các công ty chuyên phân phi các sn phm đin (Siemens, ABB, Schneider Electric, Đin Quang, CADIVI, LIOA, …).

2. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Chuẩn đầu ra (CĐR) là khởi điểm của quy trình thiết kế chương trình đào tạo và được xây dựng theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, phản ánh tầm nhìn, sứ mạng của trường, khoa và phù hợp với mục tiêu đào tạo, nhu cầu của các bên liên quan.

Chuẩn đầu ra sẽ được cụ thể hóa theo nguyên tắc “tương thích có định hướng” vào các môn học từng bước giúp người học đạt được những trình độ & năng lực chuyên môn về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Nội dung chương trình còn tăng cường hoạt động học nhóm, rèn luyện thói quen chủ động học tập, tư duy sáng tạo cho người học để luôn chủ động và sẵn sàng cho những cơ hội phát triển.

Chuẩn đầu ra được Trường cam kết với người học, xã hội và công bố công khai trên Website.

>> CĐR 2015, CĐR 2018, CĐR 2019, CĐR 2022

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Chương trình đào tạo là khung hệ thống kiến thức lý thuyết và thực hành được thiết kế đồng bộ với phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập; để đảm bảo người học tích lũy được kiến thức, đạt được năng lực cần thiết theo chuẩn đầu ra đã công bố tương ứng với trình độ đại học. Chương trình đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng được xây dựng theo hướng tương thích với chương trình của TOP 100 đại học tốt nhất Thế giới đánh giá theo Bảng xếp hạng của QS và THE nhưng có sự điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam và mục tiêu đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng.

Định kỳ, nhà trường tiến hành rà soát, đánh giá chương trình đào tạo nhằm đảm bảo người học đáp ứng các yêu cầu của xã hội về chuyên môn sau khi ra trường cũng như cập nhật những thay đổi về công nghệ, phương thức kinh doanh mới.... Quá trình này có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan trọng yếu bao gồm: nhà khoa học, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, sinh viên, và giảng viên. Chương trình TOP 100 được nhà trường đưa vào giảng dạy từ năm 2015 nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động và xu hướng hội nhập toàn cầu; giúp người học năng động, tự học nhiều hơn; tiệm cận với mặt bằng đào tạo mới nhất trên thế giới.

Chương trình đào tạo được công bố cho người học qua cổng thông tin sinh viên và công khai trên website.

>> CTĐT trước 2015, CTĐT 2015, CTĐT 2018, CTĐT 2019, CTĐT 2022

ky-thuat-dien.jpg