Chuẩn đầu ra 2019, Ngành Kỹ thuật điện, chương trình tiêu chuẩn

1. Tên ngành (Major in):                           Mã ngành (Code): 7520201

  • Tên ngành tiếng Việt: Kỹ thuật điện
  • Tên ngành tiếng Anh: Electrical Engineering

2. Trình độ (Level): Đại học                      Hình thức (Mode of study): chính quy

3. Văn bằng (Degree): Kỹ sư

4. Mục tiêu của chương trình đào tạo (Programme Objectives - POs)

PO1: Người học sẽ trở thành những kỹ sư điện có kiến thức lý thuyết vững chắc và khả năng thực hành tốt.

PO2: Người học có tư duy phản biện, sáng tạo; có phương pháp nghiên cứu khoa học; có năng lực tự học và khả năng học tập suốt đời trong lĩnh vực kỹ thuật điện.

PO3: Người học có thể thiết kế, thi công, vận hành các hệ thống điện; quản lý, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các sản phẩm và dự án trong lĩnh vực kỹ thuật điện.

PO4: Người học có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm trong môi trường áp lực; có khả năng thích nghi, hội nhập và phát triển trong thị trường lao động trình độ cao.

PO5: Người học được đào tạo để trở thành kỹ sư điện có trình độ chuyên môn giỏi đi kèm với phẩm chất đạo đức, chính trị, và sức khỏe tốt.

5. Chuẩn đầu ra của chương trình (Expected learning Outcomes- ELOs)

 

Group of ELOs

Mô tả

 Mô tả các ELOs


Kiến thức chung

Kiến thức chung về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên và xã hội, kiến thức về ngoại ngữ và tin học

ELO1:Vận dụng (apply) các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, giáo dục quốc phòng, pháp luật vào thưc tiễn.

ELO2:Vận dụng (apply) kiến thức toán học, khoa học tự nhiên, ngôn ngữ lập trình vào việc học chuyên ngành.

ELO3: Sử dụng tốt ngoại ngữ tiếng Anh (đạt chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc các Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế có giá trị tương đương) và tin học văn phòng (đạt chứng chỉ MOS 750 điểm) trong học tập, giao tiếp, giảng dạy và nghiên cứu.

Kiến thức chuyên môn

Những hiểu biết cơ bản về ngành Điện – Điện tử; những hiểu biết, thông tin chuyên môn về Kỹ thuật điện

ELO4:Phân tích (analyze) các hệ thống điện, lưới điện cung cấp cơ bản.

ELO5:Ứng dụng (apply) kiến thức chuyên môn để giải quyết những bài toán thực tế trong lĩnh vực phát, truyền dẫn, phân phối và sử dụng điện an toàn và hiệu quả.

ELO6:Phân tích các sự cố thường gặp trong các hệ thống phân phối và cung cấp điện và lựa chọn phương án giải quyết  một cách hiệu quả.

ELO7:Cải tiến và nâng cấp (improve and upgrade) các thiết bị, công nghệ sử dụng trong lĩnh vực kỹ thuật điện.

ELO8:Nghiên cứu (Research) phát triển các giải pháp mới trong lĩnh vực điều khiển hệ thống điện.

Kỹ năng chuyên môn (Practical skills:involving manual dexterity and the use of methods, materials, tools and instruments)

Kỹ năng nghề nghiệp

ELO9:Thiết kế, thi công và vận hành các hệ thống điện, lưới điện công nghiệp và dân dụng.

ELO10:Tư vấn, quản lý và triển khai các dự án (project planning and managing) về lắp đặt hệ thống điện, lưới điện công nghiệp và dân dụng.

Kỹ năng chung

(Cognitive skills: involving the use of logical, intuitive and creative thinking)

Kỹ năng mềm

ELO11:Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, kỹ năng làm việc nhóm.

ELO12:Có kỹ năng quản lý thời gian và tài nguyên một cách hợp lý.

Thái độ và ý thức xã hội (Attitude and awareness)

 

 

 

ELO13:Có tinh thần trung thực và trách nhiệm, tuân thủ các nguyên tắc an toàn, đạo đức nghề nghiệp của kỹ sư (ethics of engineer).

ELO14: Có ý thức chủ động học hỏi, tự nghiên cứu, nâng cao chuyên môn nghề nghiệp để có khả năng giải quyết những vấn đề cấp thiết của xã hội.