[DT-VT] Lịch bảo vệ 50% đồ án chuyên ngành

HD1: SV thầy Thịnh+thầy Phương hướng dẫn chiêù thứ 5 ngày 4-4 bắt đầu 15h

HD2: SV T hưng+thầy Tam hướng dẫn chiều thứ 5 ngày 4-4 bắt đầu 13h

Tất cả sẽ được bảo vệ tại phòng D904

Lưu ý: tất cả SV khi đi bảo vệ phải có tờ nhiệm vụ đồ án và tiến trình làm đồ án phải có đầy đủ chữ kí mới hợp lệ.

Danh sách hội đồng xem TẠI ĐÂY