[DT-VT] Danh sách phân công đồ án môn học HK2 (2018-2019)

Sinh viên xem danh sách phân công đồ án môn học của bộ môn Điện tử - Viễn thông theo link đính kèm dưới đây:

   - Đồ án hệ thống nhúng: TẠI ĐÂY

   - Đồ án chuyên ngành: TẠI ĐÂY

Yêu cầu các bạn sinh viên liên hệ với GVHD (qua email hoặc điện thoại) để nhận đề tài trong tuần sau.

Một số mốc thời gian quan trọng:

  • Ngày nhận nhiệm vụ đồ án: 22/02/2019
  • Ngày bảo vệ 50%: 25-30/3/2019
  • Ngày hoàn thành và nộp: 23/04/2019