Tuyển dụng Thực tập sinh Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Tôn Đức Thắng

1) Mô tả Công việc

-Phân loại, sắp xếp văn bản, nhập danh mục, photo, phân phối các đơn vị

-Vẽ sơ đồ các quá trình

-Nhập dữ liệu 

-Đọc, kiểm dò, chỉnh sửa hình thức văn bản

-Dịch tiếng Anh - tiếng Việt (cơ bản)

-Hỗ trợ tổ chức tập huấn

-Và các công việc khác theo thực tế công việc

2) Yêu cầu công việc

Thái độ:

- Tư duy mở, mong muốn học hỏi cái mới

- Chủ động trao đổi, sáng tạo để công việc đạt hiệu quả cao nhất.

Kỹ năng:

- Sử dụng tốt Word, Excel (Powerpoint, Photoshop là điểm cộng)

- Tiếng anh đọc - viết tốt

3) Yêu cầu học lực

Là sinh viên năm 2 hoặc năm 3

Học lực Khá trở lên

Điểm rèn luyện năm học gần nhất đạt từ 70 điểm

Chưa vi phạm qui định, qui chế Nhà trường

4) Mức lương: Theo qui định của nhà Trường

5) Thời gian làm việc: linh động theo lịch học của sinh viên

6) Vị trí làm việc: Phòng A302 - Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Chi tiết vui lòng liên hệ: 

Cô Hà Ngọc Hiếu (Email: hangochieu@tdtu.edu.vn)