TMA Solutions tuyển dụng thực tập sinh

Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email intern@tma.com.vn trước ngày 23/08/2020, hồ sơ bao gồm:

-          CV tiếng Anh

-          1 tấm hình 3x4

-          Bảng điểm mới nhất

-          Chứng chỉ TOEIC/IELTS (nếu có)

TMA