Thông báo về việc cấp học bổng cho sinh viên năm học 2021-2022

Nhằm đồng hành cùng sinh viên đang học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, trước các ảnh hưởng về kinh tế - xã hội do dịch bệnh COVID-19 gây ra; Nhà trường thông báo về việc cấp học bổng cho sinh viên năm học 2021-2022 với nội dung cụ thể như sau: 

I.    Học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 năm học 2021-2022:

1.   Đối tượng: Sinh viên đang học tại Trường thuộc một trong số các đối tượng sau:

-  Sinh viên là bệnh nhân COVID-19 (F0) và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

-  Sinh viên có cha và/hoặc mẹ bị mất việc do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, gia đình không có thu nhập hoặc bị giảm thu nhập và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

-  Những trường hợp sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 gây ra.

2.   Điều kiện:

a.   Sinh viên đang học theo đúng tiến độ đào tạo và thỏa các điều kiện sau đây:

-  Điểm trung bình học tập học kỳ 1/2020-2021 đạt từ 5.0 trở lên và đủ điều kiện dự thi theo qui định các môn học trong học kỳ 2/2020-2021;

-  Điểm trung bình rèn luyện năm học 2020-2021 từ 50 điểm trở lên;

-  Không thuộc đối tượng đã được xem xét nhận học bổng của Trường trong học kỳ 1/2021-2022 (tính đến thời điểm xét học bổng).

b.   Riêng đối với sinh viên vừa trúng tuyển vào Trường khóa tuyển sinh năm 2021: Nhà trường sẽ căn cứ vào kết quả trúng tuyển và nhập học vào Trường để xét, cấp học bổng.

3.   Nguyên tắc xét cấp học bổng:

Sinh viên làm đơn xin xét cấp học bổng (theo mẫu). Sau khi tiếp nhận đơn của sinh viên, Hội đồng cấp Trường sẽ xem xét, quyết định việc cấp học bổng dựa vào điều kiện và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà sinh viên gặp phải do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

4.  Hồ sơ:

-  Đơn xin xét cấp học bổng (theo mẫu, download tại đây);

-  Hồ sơ minh chứng (những giấy tờ có liên quan) đến đối tượng.

5.  Thời gian:

TT

Nội dung

Thời gian

Thực hiện

01

Sinh viên đăng ký xét học bổng trực tuyến theo link: tại đây

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/9/2021

Sinh viên.

02

Sinh viên nộp đầy đủ hồ sơ qua đường bưu điện.

Hình thức: chuyển phát nhanh đến Phòng Công tác học sinh – sinh viên (Phòng A.0003) Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Số 19 đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM.

Lưu ý: Trường hợp sinh viên không nộp đầy đủ hồ sơ đúng thời gian thông báo xem như không tham gia xét học bổng.

21/9 - 15/10/2021

Sinh viên.

03

Phòng CTHSSV gửi hồ sơ về Khoa, Ban Cao đẳng và TCCN.

18/10 - 19/10/2021

P.CTHSSV;

Khoa;

Ban Cao đẳng và TCCN.

04

Các Khoa, Ban Cao đẳng và TCCN họp xét, đề xuất cấp học bổng cho trường hợp sinh viên của Khoa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trên nguyên tắc xét theo thứ tự ưu tiên từ khó khăn nhất trở xuống và gửi biên bản về P.CTHSSV.

20/10-26/10/2021

Khoa;

Ban Cao đẳng và TCCN.

05

Hội đồng cấp trường họp xét cấp học bổng cho những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Sau 30/10/2021

Thành viên Hội đồng.

II.  Học bổng khác:

Sinh viên thuộc đối tượng anh/chị em ruột học tại Trường; Sinh viên là Thủ khoa đầu vào; Sinh viên thuộc các tỉnh, trường Trung học phổ thông đã ký kết hợp tác với Trường Đại học Tôn Đức Thắng…được xem xét cấp học bổng theo chính sách và quy định hiện hành của Trường.