Tập huấn “Green Youth Labs: Chuyện năng lượng - Tưởng xa mà gần”

Dự án Green Youth Labs do Viện FES Việt Nam và Live&Learn có các hoạt động chính là diễn đàn thanh niên về năng lượng, biến đổi khí hậu và hỗ trợ quỹ sáng kiến. Và dự án đã chính thức khởi động với hoạt động đầu tiên là Tập huấn “Green Youth Labs: Chuyện năng lượng - Tưởng xa mà gần”. Tập huấn dành cho 150 bạn thanh niên từ 16 đến 35 tuổi trên toàn quốc, quan tâm đến chủ đề biến đổi khí hậu và năng lượng. Tập huấn sẽ diễn ra từ giữa tháng 4 tới giữa tháng 5/2022, gồm các buổi tập huấn online và buổi tham quan, thực địa tại từng miền. 

BTC đang tìm kiếm các bạn như sau:

  • Độ tuổi từ 16 - 35 tuổi, có quan tâm đến các vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu hoặc năng lượng

  • Cam kết tham gia 100% hoạt động của chương trình

  • Ưu tiên: đã/đang tham gia khóa học, nghiên cứu, dự án hoặc chương trình tình nguyện về môi trường, biến đổi khí hậu hoặc năng lượng 

Các bạn tham gia tập huấn sẽ nhận được: 

  • Hỗ trợ 100% chi phí di chuyển, ăn ở trong các chuyến thực địa

  • Giấy chứng nhận tham gia 

  • Tăng cơ hội tham gia các hoạt động tiếp theo của dự án: tập huấn chuyên sâu về chuyển dịch năng lượng và kỹ năng thực hiện dự án; nhận hỗ trợ tài chính và chuyên môn để thực hiện các dự án, nghiên cứu về năng lượng

Các thành viên sẽ trở thành thành viên chính thức tham gia Tập huấn “Green Youth Labs: Chuyện năng lượng - Tưởng xa mà gần”.