Ngày hội tuyển dụng trực tuyến (22/10/2021) của các công ty và các trường Đại học của Đài Loan liên quan đến việc làm và học bổng trong ngành công nghệ bán dẫn

Các sinh viên có nhu cầu xin việc làm tại Đài Loan hoặc tìm học bổng sau Đại học tại Đài Loan có thể:

- Đăng ký tham gia sự kiện tuyển dụng (trực tuyến) vào ngày 22/10/2021: https://www.stipc.org/tw/actregister/16

- Gửi hồ sơ xin việc hoặc xin học bổng về email emmatsai@g-mail.nsysu.edu.tw  (gửi càng sớm càng có nhiều cơ hội).

- Đối tượng tuyển dụng bao gồm sinh viên sắp ra trường hoặc đã ra trường, thuộc các chuyên ngành điện, điện tử, kỹ thuật hóa học và vật liệu.

- Sinh viên có thể xem thêm thông tin tại https://www.stipc.org/tw/actregister/16.