Đài Thông Tin Duyên Hải Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng kĩ sư Điện tử - viễn thông

Hiện nay Đài Thông Tin Duyên Hải Thành phố Hồ Chí Minh  đang có như cầu tuyển dụng kỹ thuật viên tốt nghiệp Đại học, cao đẳng ngành Điện tử viễn thông.

Số lượng :03

Chi tiết em thêm tại ĐÂY