Công ty xây dựng Việt Phúc cần tuyển kĩ sư điện, điện lạnh