Công ty Corsair (Mỹ) tuyển dụng Senior Automation Engineer cho các dự án mới tại Việt Nam

Mô tả công việc: file đính kèm

Mức lương: VND 16-20 triệu

Hệ số lương: 13 tháng, có thưởng KPI cuối năm

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe: 200 triệu/ năm.

Chế độ và chính sách công ty thì theo chuẩn công ty Mỹ.

Liên hệ: Judy.Nguyen@corsair.com (Giang)