Chương trình Sinh viên Công nghệ tập sự 2023 của FPT Telecom

Sinh viên Công nghệ là chương trình Tập sự - Có lương, được tổ chức định kỳ hằng năm của FPT Telecom, dành riêng cho sinh viên đam mê khối Công nghệ thông tin và Điện tửa viễn thông.

Chương trình được triển khai đăng ký đến ngày 05/05/2023. Sinh viên sẽ tham gia các vòng tuyển chọn trước khi được lựa chọn trở thành tập sự viên chính thức dưới sự đào tạo của FPT Telecom ( Hoàn toàn không mất phí).

Thông tin chi tiết: 

Nội dung

Link thông tin

Link đăng ký

https://bit.ly/SVCNTS2023

Thông tin chi tiết

https://fptjobs.com/tin-tuc/lan-dau-tien-tai-sinh-vien-cong-nghe-tap-su-mua-7-thu-nhap-khung-len-den-150-trieu-302

Clip về Chương trình

https://bit.ly/3KA3iWW

Group Chương trình

https://www.facebook.com/groups/LangCongNgheFPTJobs