Lễ ký kết hợp tác giữa các Công ty Điện lực và khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Vừa qua, vào ngày 14/12/2018, tại trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức “Lễ ký kết hợp tác giữa các công ty trong ngành Kỹ thuật Điện và Khoa Điện – Điện tử”. Tham dự buổi lễ gồm có ban lãnh đạo của khoa Điện – Điện tử và đại điện của Công ty Điện lực Sài Gòn, Công ty Điện lực Phú Thọ, Công ty Điện lực Tân Phú, Công ty Điện lực An Phú Đông và Công ty TNHH Ensuhai.

Nhằm mục đích đẩy mạnh chương trình hợp tác, đào tạo với các doanh nghiệp trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa Khoa Điện – Điện tử và các công ty trong ngành, lễ ký kết hợp tác đã diễn ra trong sự nhất trí cao giữa hai bên, hứa hẹn tạo ra nhiều cơ hội và điều kiện cho sinh viên khoa tham gia thực tập, tìm hiểu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty. Đặc biệt các công ty điện lực đặt hàng Khoa Điện – Điện tử tổ chức các lớp đào tạo cho công nhân của Công ty và triển khai các nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới vào điều khiển tự động hóa lưới điện.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Dien-luc-1.png
Đại diện các công ty Điện lực
Dien-luc-2.png
Đại diện khoa Điện - Điện tử ký kết hợp tác
Dien-luc-3.png
Cái bắt tay thiện chí của cả hai bên