Công trình nghiên cứu của Khoa đăng trên tạp chí ngoại hạng chuyên ngành

Nhóm tác giả của nhóm nghiên cứu tối ưu hóa hệ thống điện (PSO) gồm TS Nguyễn Trung Thắng và TS Đinh Hoàng Bách đã có công trình nghiên cứu “An effectively adaptive selective cuckoo search algorithm for solving three complicated short-term hydrothermal scheduling problems” được công bố trên tạp chí Energy của nhà xuất bản Elsevier có chỉ số ảnh hưởng (impact factor) 4.52. Ngoài ra, theo theo xếp hạng công bố quốc tế của TĐTU thì Energy là tạp chí thuộc ngoài hạng của các chuyên ngành 1) Building and construction; 2) Civil and Structural Engineering, và thuộc hạng nhất của các chuyên ngành 1) Energy 2) Industrial and Manufacturing Engineering 3) Mechanical engineering

Sau đây là thông tin về công trình nghiên cứu

Nội dung: Công trình đề xuất phương pháp cải tiến adaptive selective cuckoo search algorithm từ phương pháp Cuckoo search nhằm vận hành tối ưu hệ thống điện có nguồn phát là các nhà máy nhiệt điện và thủy điện. Các ràng buộc thực tế lưới điện truyền tải đã được xét đến như điện áp, máy phát, tụ bù, máy biến áp ..v..v. Phương pháp được nhóm tác giả đề xuất đã mang lại hiệu quả cho hệ thống điện về tính ổn định và lợi nhuận cao hơn hẳn so với các phương pháp đã được nghiên cứu trước đây.

Tác giả: Nguyễn Trung Thắng, Đinh Hoàng Bách

Số trang: 27

Nhà xuất bản: Elsevier

Ngày xuất bản: 09/05/2018

Ngôn ngữ: tiếng Anh

DOI: 10.1016/j.energy.2018.05.037

Có thể xem chi tiết công trình nghiên cứu tại:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544218308570?via%3Dihub