Buổi xét duyệt Đề cương chi tiết luận văn Thạc sĩ năm học 2019-2020

Hội đồng xét duyệt chuyên ngành Điện tử - Viễn thôngNgày 28/09/2019, Khoa Điện – Điện tử, Đại học Tôn Đức Thắng - cơ sở Tân Phong đã tổ chức buổi xét duyệt đề cương chi tiết luận văn Thạc sĩ của ba chuyên ngành gồm: Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động và ngành Điện tử - Viễn thông với sự có mặt của các thành viên Hội đồng xét duyệt của Khoa.

Thông qua các môn đã học và các chuyên đề định hướng nghiên cứu, các học viên đã đề xuất những đề tài cụ thể cho Luận văn thạc sĩ của mình, trong đó thể hiện rõ ràng cho các ý tưởng, có tính sáng tạo và ứng dụng thực tiễn như: Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, xử lý chuẩn đoán y học; Ăng-ten phân cực cho các ứng dụng dải tần ISM. Sau phần trình bày đề cương của mỗi học viên là phần phản biện, góp ý và thảo luận của các thành viên Hội đồng giúp hoàn thiện nội dung cho các đề tài và nâng cao tính khả thi.

Đề cương chi tiết có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong quá trình làm luận văn Thạc sĩ. Hội đồng xem xét góp ý đề cương giúp học viên xác định rõ mục tiêu, nội dung, đối tượng và phương pháp thực hiện; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đúng tiến độ luận văn cũng như sử dụng tốt kết quả nghiên cứu như khả năng viết bài khoa học công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

De-cuong-1.png
Hội đồng xét duyệt chuyên ngành Điện tử - Viễn thông
De-cuong-2.png
Hội đồng xét duyệt chuyên ngành Điều khiển và tự động hóa
De-cuong-3.png
Hội đồng xét duyệt chuyên ngành Kỹ thuật điện
De-cuong-4.png
Các học viên chụp bức ảnh lưu niệm cùng hội đồng xét duyệt