Thông báo v/v nộp hồ sơ xét học bổng dành cho sinh viên học tập tốt - rèn luyện tốt

Nhằm khích lệ tinh thần học tập và rèn luyện của sinh viên đã đạt thành tích cao trên các lĩnh vực, nay Khoa Điện - Điện tử thông báo cho sinh viên nộp hồ sơ xem xét học bổng, cụ thể như sau:

1. Điều kiện:

- Là sinh viên đang theo học tại Khoa Điện - Điện tử từ khóa tuyển sinh năm 2020 trở về sau

- Điểm trung bình tích lũy tới thời điểm xét từ 7.0 trở lên;

- Điểm trung bình rèn luyện tới thời điểm xét từ 70 trở lên;

- Tích cực trong các hoạt động của Khoa, Trường hoặc có thành tích trong các lĩnh vực khác nhau như: nghiên cứu khoa học, thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ, cộng đồng - tình nguyện, ...

2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến ngày 12/9/2023 (trong giờ hành chính)

- Địa điểm: văn phòng Khoa Điện - Điện tử (phòng C008)

3. Hồ sơ gồm có:

- Đơn xin xem xét;

- Minh chứng liên quan thành tích của sinh viên (giấy khen, giấy xác nhận, ,... )