Thông báo về việc bảo vệ tiểu luận tổng quan, bảo vệ chuyên đề tiến sĩ 1 và bảo vệ chuyên đề tiến sĩ 2 theo hình thức online của NCS Khoa Điện - Điện tử

 1. NCS. Nguyễn Quang Dũng bảo vệ chuyên đề tiến sĩ 1
 • Tên Chuyên đề tiến sĩ 1: Ứng dụng bộ lọc Kalman trong hệ thống điều khiển thông minh (Application of Kalman filter in intelligent control system)
 • Link google meet bảo vệ online: meet.google.com/rxj-sgwo-efp
 • Thời gian bảo vệ lúc: 7 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 01 năm 2022
 • Các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và đọc giả muốn tham dự buổi bảo vệ truy cập đường link trên trước thời gian bảo vệ 10 phút.
 1. NCS. Nguyễn Tấn Ý bảo vệ chuyên đề tiến sĩ 1
 • Tên Chuyên đề tiến sĩ 1: Ứng dụng xử lý ảnh và trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ phân loại khối u ung thư vú (Application of image processing and artificial intelligence in supporting of classification of breast cancer mass)
 • Link google meet bảo vệ online: meet.google.com/oen-xhon-hsc
 • Thời gian bảo vệ lúc: 16 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 01 năm 2022
 • Các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và đọc giả muốn tham dự buổi bảo vệ truy cập đường link trên trước thời gian bảo vệ 10 phút.
 1. NCS. Phạm Hữu Lý bảo vệ chuyên đề tiến sĩ 2
 • Tên Chuyên đề tiến sĩ 2: Phân bố công suất tối ưu cho hệ thống điện gió-mặt trời-thuỷ điện- nhiệt điện tích hợp có xét đến bất định của tốc độ gió và bức xạ mặt trời (Optimal power flow for an integrated wind-solar-hydro-thermal power system considering uncertainty of wind speed and solar radiation)
 • Link google meet bảo vệ online: https://meet.google.com/ypu-zumg-kyg
 • Thời gian bảo vệ lúc: 8 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 01 năm 2022
 • Các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và đọc giả muốn tham dự buổi bảo vệ truy cập đường link trên trước thời gian bảo vệ 10 phút.
 1. NCS. Trần Thanh Phong bảo vệ chuyên đề tiến sĩ 1
 • Tên Chuyên đề tiến sĩ 1: Điều khiển tần số khi thay đổi tải trong hệ thống điện đa khu vực dùng điều khiển tích phân trượt bậc 2 (Load frequency control in multi-area interconnected power system using a new second order sliding mode control)
 • Link google meet bảo vệ online: meet.google.com/dtc-apkh-urk
 • Thời gian bảo vệ lúc: 9 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 01 năm 2022
 • Các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và đọc giả muốn tham dự buổi bảo vệ truy cập đường link trên trước thời gian bảo vệ 10 phút.
 1. NCS. Hà Triệu Phú bảo vệ chuyên đề tiến sĩ 1
 • Tên Chuyên đề tiến sĩ 1: Giảm chi phí phát điện cho hệ thống điện có các nhà máy thủy điện tích năng (Electricity generation cost reduction for power systems with the presence of pumped storage hydropower plants)
 • Link google meet bảo vệ online: https://meet.google.com/ery-zaoq-oce
 • Thời gian bảo vệ lúc: 11 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 01 năm 2022
 • Các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và đọc giả muốn tham dự buổi bảo vệ truy cập đường link trên trước thời gian bảo vệ 10 phút.
 1. NCS. Nguyễn Thị Phương Loan bảo vệ tiểu luận tổng quan
 • Tên tiểu luận tổng quan: Nghiên cứu các cấu trúc phốt pho ứng dụng cho đèn LED ánh sáng trắng (Study of phosphor structures for white LED)
 • Link google meet bảo vệ online: https://meet.google.com/gab-uisj-vbx
 • Thời gian bảo vệ lúc: 13 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 01 năm 2022
 • Các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và đọc giả muốn tham dự buổi bảo vệ truy cập đường link trên trước thời gian bảo vệ 10 phút.
 1. NCS. Đào Huy Tuấn bảo vệ tiểu luận tổng quan
 • Tên tiểu luận tổng quan: Tổng quan về phối hợp điều tần cho hệ thống điện liên kết nhiều nguồn phát (Overview about load frequency control for interconnected multi source power systems)
 • Link google meet bảo vệ online: https://meet.google.com/hws-cjtu-ofz
 • Thời gian bảo vệ lúc: 14 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 01 năm 2022
 • Các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và đọc giả muốn tham dự buổi bảo vệ truy cập đường link trên trước thời gian bảo vệ 10 phút.