Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn ngành kỹ thuật điện của NCS. Trần Thanh Phong - Khoa Điện - Điện tử

NCS. Trần Thanh Phong bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn ngành Kỹ thuật điện

  • Tên Luận án tiến sĩ: Điều khiển tần số khi thay đổi tải trong hệ thống điện đa khu vực dùng điều khiển trượt / Load frequency control in multi-area interconnected power system using sliding mode control
  • Thời gian bảo vệ lúc: 9 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 01 năm 2024 tại phòng họp B, Đại học Tôn Đức Thắng, Cơ sở: Tân Phong – Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
  • Các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và đọc giả muốn tham dự buổi trên đến trước thời gian bảo vệ 10 phút.