Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn ngành kỹ thuật điện của NCS. Phạm Hữu Lý - Khoa Điện - Điện tử

 NCS. Phạm Hữu Lý bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn ngành Kỹ thuật điện

  • Tên Luận án tiến sĩ: Phân bố công suất tối ưu cho các hệ thống điện tích hợp có xét tính bất định của các nguồn năng lượng tái tạo / Optimal power flow for hybrid systems considering uncertainty of renewable energy source.
  • Thời gian bảo vệ lúc: 14 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 01 năm 2024 tại phòng họp C, Đại học Tôn Đức Thắng, Cơ sở: Tân Phong – Q.7, Tp. Hồ Chí Minh.
  • Các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và đọc giả muốn tham dự buổi trên đến trước thời gian bảo vệ 10 phút.