Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn ngành kỹ thuật điện của NCS. Nguyễn Thị Phương Loan - Khoa Điện - Điện tử

NCS. Nguyễn Thị Phương Loan bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn ngành Kỹ thuật điện
- Tên Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu cấu hình và vật liệu phốt pho cải thiện chất lượng màu và độ sáng của LED ánh sáng trắng/ Study of phosphor configurations for improving color quality and luminous flux of white light LED
- Thời gian bảo vệ lúc: 15 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 12 năm 2023 tại phòng B106, Đại học Tôn Đức Thắng, Cơ sở: Tân Phong – Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
- Các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và đọc giả muốn tham dự buổi trên đến trước thời gian bảo vệ 10 phút.