Thông báo về việc bảo vệ đợt 2 Đồ án tốt nghiệp, Đồ án tổng hợp học kỳ 2/2020-2021 bộ môn Điện tử- viễn thông, khoa Điện – Điện tử

Thông báo về việc bảo vệ đợt 2 Đồ án tốt nghiệp, Đồ án tổng hợp học kỳ 2/2020-2021 bộ môn Điện tử- viễn thông, khoa Điện – Điện tử

1. Hội đồng 1 đồ án tốt nghiệp:

Các bạn sinh viên và đọc giả muốn tham dự buổi bảo vệ truy cập đường link trên trước thời gian bảo vệ 10 phút.

2. Hội đồng 2 đồ án tốt nghiệp:

Các bạn sinh viên và đọc giả muốn tham dự buổi bảo vệ truy cập đường link trên trước thời gian bảo vệ 10 phút.

3. Hội đồng 3 đồ án tốt nghiệp: 

Các bạn sinh viên và đọc giả muốn tham dự buổi bảo vệ truy cập đường link trên trước thời gian bảo vệ 10 phút.