Thông báo về việc bảo vệ chuyên đề tiến sĩ 2 của nghiên cứu sinh Khoa Điện - Điện tử chu

1.     NCS. Nguyễn Quang Dũng bảo vệ Chuyên đề tiến sĩ 2

-        Tên chuyên đề tiến sĩ 2: Ứng dụng bộ lọc Kalman trong truyền động động cơ không đồng bộ không sử dụng cảm biến. (Application of Kalman filter in sensorless control of induction motor drive)

-        Thời gian bảo vệ lúc: 9 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 01 năm 2023 tại phòng B106, Đại học Tôn Đức Thắng, Cơ sở: Tân Phong – Q.7, Tp. Hồ Chí Minh

-        Các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và đọc giả muốn tham dự buổi trên đến trước thời gian bảo vệ 10 phút.

2.     NCS. Nguyễn Tấn Ý bảo vệ Chuyên đề tiến sĩ 2

-        Tên chuyên đề tiến sĩ 2: Xây dựng mô hình học máy phát hiện vị trí khối u (Building machine learning model for detecting breast mass location)

-        Thời gian bảo vệ lúc: 10 giờ 20 phút, ngày 07 tháng 01 năm 2023 tại phòng B106, Đại học Tôn Đức Thắng, Cơ sở: Tân Phong – Q.7, Tp. Hồ Chí Minh

-        Các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và đọc giả muốn tham dự buổi trên đến trước thời gian bảo vệ 10 phút.

3.     NCS. Hà Triệu Phú bảo vệ Chuyên đề tiến sĩ 2

-        Tên chuyên đề tiến sĩ 2: Giảm chi phí phát điện cho hệ thống điện có các nhà máy thủy điện tích năng và năng lượng tái tạo(Electricity generation cost reduction for power systems with the presence of pumped storage hydropower plants and renewable power plants).

-        Thời gian bảo vệ lúc: 13 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 01 năm 2023 tại phòng B106, Đại học Tôn Đức Thắng, Cơ sở: Tân Phong – Q.7, Tp. Hồ Chí Minh

-        Các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và đọc giả muốn tham dự buổi trên đến trước thời gian bảo vệ 10 phút.

4.     NCS. Nguyễn Thị Phương Loan bảo vệ Chuyên đề tiến sĩ 2

-        Tên chuyên đề tiến sĩ 2: Nghiên cứu vật liệu nâng cao tán xạ để cải thiện đặc tính quang học của đèn LED (Study of scattering enhancement materials for improving the optical properties of LED lamps).

-        Thời gian bảo vệ lúc: 14 giờ 20 phút, ngày 08 tháng 01 năm 2023 tại phòng B106, Đại học Tôn Đức Thắng, Cơ sở: Tân Phong – Q.7, Tp. Hồ Chí Minh

-        Các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và đọc giả muốn tham dự buổi trên đến trước thời gian bảo vệ 10 phút.

5.     NCS. Đào Huy Tuấn bảo vệ Chuyên đề tiến sĩ 2

-        Tên chuyên đề tiến sĩ 2: Điều khiển tần số hệ thống điện phi điều tiết nhiều khu vực kết hợp nhà máy nhiệt điện hồi nhiệt và không hồi nhiệt (Load frequency control for multi area power system under deregulated environment in combination with reheat and non-reheat thermal power plant).

-        Thời gian bảo vệ lúc: 15 giờ 40 phút, ngày 08 tháng 01 năm 2023 tại phòng B106, Đại học Tôn Đức Thắng, Cơ sở: Tân Phong – Q.7, Tp. Hồ Chí Minh

-        Các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và đọc giả muốn tham dự buổi trên đến trước thời gian bảo vệ 10 phút.