Thông báo về việc bảo vệ chuyên đề tiến sĩ 1 và bảo vệ tiểu luận tổng quan theo hình thức online của nghiên cứu sinh khoa Điện - Điện tử

  1. NCS. Phạm Hữu Lý bảo vệ chuyên đề tiến sĩ 1
  • Tên Chuyên đề tiến sĩ 1: Vận hành tối ưu hệ thống các nhà máy điện gió-thủy điện-nhiệt điện xét đến tính bất định của gió (Optimization operation of wind-hydro-thermal systems considering the uncertainty of wind characteristic)
  • Link google meet bảo vệ online: https://meet.google.com/gab-uisj-vbx
  • Thời gian bảo vệ lúc: 15 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 08 năm 2021
  • Các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và đọc giả muốn tham dự buổi bảo vệ truy cập đường link trên trước thời gian bảo vệ 10 phút.
  1. NCS. Hà Triệu Phú bảo vệ tiểu luận tổng quan
  • Tên tiểu luận tổng quan: Tối ưu hóa hệ thống điện có nguồn năng lượng tái tạo và thủy điện tích năng (Optimization of power systems with renewable energy sources and pumped storage hydropower plants)
  • Link google meet bảo vệ online: https://meet.google.com/gab-uisj-vbx
  • Thời gian bảo vệ lúc: 14 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 08 năm 2021
  • Các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và đọc giả muốn tham dự buổi bảo vệ truy cập đường link trên trước thời gian bảo vệ 10 phút.

Các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và đọc giả muốn tham dự buổi bảo vệ truy cập đường link trên trước thời gian bảo vệ 10 phút.