Thông báo về việc bảo vệ chuyên đề tiến sĩ 1 và 2 của nghiên cứu sinh Khoa Điện - Điện tử

1.     NCS. Nguyễn Quang Dũng bảo vệ Chuyên đề tiến sĩ 2

-        Tên chuyên đề tiến sĩ 2: Ứng dụng bộ lọc Kalman trong truyền động động cơ không đồng bộ không sử dụng cảm biến. (Application of Kalman filter in sensorless control of induction motor drive)

-        Thời gian bảo vệ lúc: 13 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 07 năm 2022 tại phòng B106, Đại học Tôn Đức Thắng, Cơ sở: Tân Phong – Q.7, Tp. Hồ Chí Minh

-        Các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và đọc giả muốn tham dự buổi trên đến trước thời gian bảo vệ 10 phút.

2.     NCS. Nguyễn Tấn Ý bảo vệ Chuyên đề tiến sĩ 2

-        Tên chuyên đề tiến sĩ 2: Xây dựng mô hình học máy phát hiện vị trí khối u (Building machine learning model for detecting breast mass location)

-        Thời gian bảo vệ lúc: 14 giờ 20 phút, ngày 30 tháng 07 năm 2022 tại phòng B106, Đại học Tôn Đức Thắng, Cơ sở: Tân Phong – Q.7, Tp. Hồ Chí Minh

-        Các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và đọc giả muốn tham dự buổi trên đến trước thời gian bảo vệ 10 phút.

3.     NCS. Trần Thanh Phong bảo vệ Chuyên đề tiến sĩ 2

-        Tên chuyên đề tiến sĩ 2: Điều khiển tần số khi thay đổi tải trong hệ thống điện đa khu vực đa nguồn phát dùng điều khiển trượt kết hợp bộ quan sát (Advanced sliding mode observer design for load frequency control of multi-area multi-source power systems).

-        Thời gian bảo vệ lúc: 13 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 08 năm 2022 tại phòng B106, Đại học Tôn Đức Thắng, Cơ sở: Tân Phong – Q.7, Tp. Hồ Chí Minh

-        Các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và đọc giả muốn tham dự buổi trên đến trước thời gian bảo vệ 10 phút.

4.     NCS. Nguyễn Thị Phương Loan bảo vệ Chuyên đề tiến sĩ 1

-        Tên chuyên đề tiến sĩ 1: Nghiên cứu vật liệu phosphor để cải thiện đặc tính quang học của LED ánh sáng trắng (Study of phosphor materials to improve the optical properties of white light LED).

-        Thời gian bảo vệ lúc: 14 giờ 20 phút, ngày 14 tháng 08 năm 2022 tại phòng B106, Đại học Tôn Đức Thắng, Cơ sở: Tân Phong – Q.7, Tp. Hồ Chí Minh

-        Các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và đọc giả muốn tham dự buổi trên đến trước thời gian bảo vệ 10 phút.

5.     NCS. Đào Huy Tuấn bảo vệ Chuyên đề tiến sĩ 1

-        Tên chuyên đề tiến sĩ 1: Điều khiển tần số hệ thống điện nhiều khu vực kết hợp nhà máy nhiệt điện hồi nhiệt và không hồi nhiệt (Load frequency control for multi area power system in combination with reheat and non-reheat thermal power plant).

-        Thời gian bảo vệ lúc: 15 giờ 40 phút, ngày 14 tháng 08 năm 2022 tại phòng B106, Đại học Tôn Đức Thắng, Cơ sở: Tân Phong – Q.7, Tp. Hồ Chí Minh

-        Các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và đọc giả muốn tham dự buổi trên đến trước thời gian bảo vệ 10 phút.