Thông báo: Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật điện

Thông báo: Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật điện

STT

MSHV

Họ và tên học viên

TÊN ĐỀ TÀI

1

202817002

Mai Thanh Huy

Lắp đặt tối ưu thiết bị FACTS và nguồn năng lượng tái tạo trên hệ thống điện

2

202817004

Trương Nhật Minh

Phương pháp điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng dựa trên kỹ thuật FOC không sử dụng cảm biến tốc độ

 Thời gian dự kiến họp hội đồng: 09g00 chủ nhật, ngày 1/10/2023.

Địa điểm: ĐH Tôn Đức Thắng, Phòng họp xin thông báo sau.