Thông báo: Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật viễn thông

STT

MSHV

Họ và tên học viên

TÊN ĐỀ TÀI

1

196016003

Đào Trần Khánh Ninh

Anten tái cấu hình tần số dùng vật liệu graphene cho ứng dụng không dây ở dải tần ISM

 Thời gian họp hội đồng: 09g00 thứ bảy ngày 14/05/2022.

Hình thức: trực tuyến, link buổi họp: meet.google.com/ahv-rfdf-jvk