Thông báo: Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

STT

MSHV

Họ và tên học viên

TÊN ĐỀ TÀI

1

202806001

Đàm Quốc Việt

Áp Dụng loT Phân Tích Âm Thanh Phổi và Dự Báo Bệnh Covid

Thời gian họp hội đồng: 14g30 thứ bảy ngày 14/05/2022.

Hình thức: trực tuyến, link buổi họp: meet.google.com/std-qmxb-ora