Thông báo: Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ khoa Điện - Điện tử

Thông báo: Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

STT

MSHV

Họ và tên học viên

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG VIỆT

1

202806001

Đàm Quốc Việt

Chẩn đoán âm thanh bệnh phổi dùng phương pháp Neural Network trên cơ sở dữ liệu MongoDB

2

196006005

Trần Nguyễn Đăng Khoa

Áp dụng giải thuật di truyền tối ưu hóa bộ điều khiển LQR cho hệ ball and beam

Thời gian dự kiến họp hội đồng: 08g30 thứ bảy ngày 24/12/2022.

Phòng họp hội đồng:  Đại học Tôn Đức Thắng (Phòng họp hội đồng: xin thông báo sau)
 
 

Thông báo: Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật điện

STT

MSHV

Họ và tên học viên

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG VIỆT

1

201817001

Dương Công Minh

Lắp đặt tối ưu nguồn điện mặt trời cho lưới điện phân phối tại Thành phố Hồ Chí Minh

2

202817001

Lê Minh Đức

Điều khiển tần số tải cho hệ thống điện dùng điều khiển thích nghi

Thời gian họp hội đồng: 15g30 thứ bảy ngày 07/01/2023

Địa điểm: Đại học Tôn Đức Thắng (Phòng họp hội đồng: xin thông báo sau)