Thông báo: Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

STT

MSHV

Họ và tên học viên

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG VIỆT

1

186006006

Trần Thành Khang

Ứng dụng thị giác máy tính tìm đường đi tối ưu cho robot bánh đa hướng

2

186006014

Nguyễn Mạnh Tường

Điều khiển thích nghi cánh tay robot sử dụng cảm biến công nghệ MEMS

 

Thời gian họp hội đồng: 08g30 thứ bảy ngày 25/09/2021.

Hình thức: trực tuyến, link buổi họp: meet.google.com/amc-ffdx-fwm