Thông báo: Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Thông báo: Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

STT

MSHV

Họ và tên học viên

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG VIỆT

1

196006004

Nguyễn Quốc Bình

Phát triển phương pháp điều khiển mô hình dự báo điện áp cho nghịch lưu ba bậc hình T

Thời gian dự kiến họp hội đồng: 09g00 thứ bảy ngày 10/9/2022.

Phòng họp hội đồng: B106