Thông báo: Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Thông báo: Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

STT

MSHV

Họ và tên học viên

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG VIỆT

1

196006001

Lai Hoàn Bảo

Điều khiển tần số tải sử dụng phương pháp điều khiển trượt cho hệ thống điện đa khu vực có xét đến độ trễ truyền thông

2

196006008

Sabbah I.D. Ibrahim

Mô hình hóa và xây dựng bộ điều khiển cho robot di động dạng bánh xe vi sai

Thời gian họp hội đồng: 9g00 thứ bảy ngày 26/02/2022.

Hình thức: trực tuyến, link buổi họp: meet.google.com/amc-ffdx-fwm