Thông báo: Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật điện

Thông báo: Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật điện

STT

MSHV

Họ và tên học viên

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG VIỆT

1

196017013

Lâm Nguyễn Tấn Phát

Tối ưu hóa vị trí và giá trị cài đặt thiết bị FACTS trên lưới truyền tải

2

196017014

Nguyễn Huỳnh Hữu Phúc

Nghiên cứu ảnh hưởng thâm nhập của pin mặt trời lên lưới điện phân phối

Thời gian họp hội đồng: 14g00 thứ bảy ngày 26/02/2022.

Hình thức: trực tuyến, link buổi họp: https://meet.google.com/gab-uisj-vbx