Thông báo học bổng trại hè của ĐH Kyungwoon trị giá 3000 USD