[KTD] Danh sách phân công đồ án môn học HK2 (2018-2019)

Sinh viên xem danh sách phân công đồ án môn học của bộ môn Kĩ thuật Điện theo link đính kèm dưới đây:

   - Đồ án 1 - Thiết kế lưới điện: TẠI ĐÂY

   - Đồ án chuyên ngành: TẠI ĐÂY