Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (ngày 03/04/2021)

Vào lúc 08h00 ngày 03/04/2021 tại Lầu 5 Thư viện, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa(8520216)

 

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

Tên đề tài

1

186006014

Nguyễn Mạnh Tường

06/05/1995

Điều khiển thích nghi và lọc Kalman cánh tay robot sử dụng cảm biến quán tính công nghệ MEMS

2

186006015

Nguyễn Ngọc Vấn

16/10/1995

Ứng dụng điều khiển phi tuyến cho mobile robot hỗ trợ người tàn tật.

3

196006004

Nguyễn Quốc Bình

30/11/1997

Phát triển phương pháp điều khiển mô hình dự báo điện áp cho nghịch lưu ba bậc hình T

4

196006008

Sabbah I.D. Ibrahim

23/05/1995

Mô hình hóa và xây dựng bộ điều khiển cho robot di động dạng bánh xe vi sai