Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện (ngày 03/04/2021)

Vào lúc 12h30 ngày 03/04/2021 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện (8520201)

 

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

Tên đề tài

1

196017009

Trần Quang Duy

06/04/1994

Thiết kế nhà máy điện năng lượng Mặt trời và nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình nối lưới đến chất lượng điện của hệ thống điện trung thế trong khu vực

2

196017011

Trương Lâm Hữu Khoa

28/06/1986

Ứng dụng điều khiển trượt nâng cao trong điều khiển tần số cho hệ thống điện nhiều khu vực

3

196017013

Lâm Nguyễn Tấn Phát

07/03/1997

Tối ưu hóa đặt thiết bị FACTS trên lưới truyền tải

4

196017014

Nguyễn Huỳnh Hữu Phúc

10/06/1995

Áp dụng thuật toán mới đặt máy phát phân tán tối ưu trên lưới phân phối