Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật viễn thông

Thông báo: Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật viễn thông

STT

MSHV

Họ và tên học viên

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG VIỆT

1

186016006

Trần Văn Thâu

Giao thức MAC đa kênh cho mạng không dây IEEE 802.11 ah

 

Thời gian họp hội đồng: 09g00 thứ bảy ngày 9/10/2021.

Hình thức: trực tuyến, link buổi họp: meet.google.com/kcz-kvtp-mtv