Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông

Hội đồng: bảo vệ vào lúc 14g30 ngày 16/01/2020

Phòng bảo vệ: Phòng họp B106 (tòa nhà B), cơ sở Tân Phong – Quận 7

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Tên đề tài LVThS

1

186016007

Nguyễn Viết Thống

22/02/1994

Điều khiển vị trí các node di động để tối ưu hóa thông lượng trong mạng không dây có thu thập năng lượng qua sóng vô tuyến

2

186006002

Đặng Thanh Cường

01/08/1984

Ăngten phân cực tròn dùng pin diode và varactor diode cho các ứng dụng dải tần ISM