Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật điện (ngày 03/04/2021)

Thông báo: Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật điện

STT

MSHV

Họ và tên học viên

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG VIỆT

1

196017009

Trần Quang Duy

Thiết kế nhà máy điện năng lượng Mặt trời và nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình nối lưới đến chất lượng điện của hệ thống điện trung thế trong khu vực

2

196017011

Trương Lâm Hữu Khoa

Ứng dụng điều khiển trượt nâng cao trong điều khiển tần số cho hệ thống điện nhiều khu vực

Thời gian họp hội đồng: 09g00, chủ nhật, ngày 17/10/2021.

Hình thức: trực tuyến, link buổi họp: https://meet.google.com/gab-uisj-vbx