Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện (ngày 03/04/2021)

Vào lúc 10h00 ngày 03/04/2021 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện (8520201)

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

Tên đề tài

1

186006017

Amaefule Emmanuel Nduka

20/03/1986

Điều khiển tần số tải trong hệ thống điện có xét đến năng lượng tái tạo