Học bổng chương trình trại hè quốc tế 2019 tại Đại học Pardubice (CH Séc)